Det kan være overveldende å manøvrere seg i både litteratur og læreteknikker når man ønsker å lære seg et nytt språk. (Illustrasjonsfoto: Kristine Jonas)

 

Har du et ønske om å lære deg kvensk men vet ikke helt hvor du skal starte? Her er noen gode tips til hvordan du kan begynne læringen av kvensk.

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Språket er for mange en viktig identitetsmarkør, men har dessverre vært en av mange ting tapt gjennom årevis av fornorskningspolitikk. Flere og flere ønsker nå å ta språket tilbake, men det er lettere sagt en gjort. I denne serien saker har vi samlet sammen noen gode ressurser, tips og triks slik til at også du kan bidra til å redde det kvenske språket. Dette er del 1 av en serie saker om å lære kvensk.

Les del 2 her.

Greit å vite

Først og fremst er det noen ting som er greit å ha etablert før du setter i gang. Kvensk har gjennom tidene hovedsakelig vært et muntlig språk. Det er var ikke før i 2005 at kvensk ble anerkjent som et eget regions- og minoritetsspråk i Norge. Derfor er det begrenset med litteratur, og ikke minst noen variasjoner i regler og rettskriving. Det er også noen variasjoner i kvensken som utfra geografisk plassering. Store Norske leksikon deler dialektene inn slik:

Austkvensk: Tana, Nord-Varanger og Sør-Varanger
Sentralkvensk: Porsanger
Vestkvensk: Lyngen, Nordreisa, Kvænangen og Alta

Mye av materialet og lærerressursene er skrevet på Porsanger-varianten av kvensk. Selv om du bestemmer deg for å lære dialekten fra din hjemplass vil det være hensiktsmessig å bruke alt av materialet som finnes, da du neppe finner alt du trenger kun på din dialekt.

Bruk din rettighet

Dette gjelder spesielt deg som har barn i skolen, men er likevel et viktig punkt å vite om. Alle barn i Troms og Finnmark har rett til opplæring i Kvensk som andrespråk på barneskolen.

–  I fylkene praktiseres retten som en individuell rett, selv om opplæringsloven sier dette er et tilbud om minst tre elever krever dette. Eleven har også rett til opplæring i kvensk selv om han/hun ikke var innmeldt fra 1. trinn, skriver de.

Norske Kveners forbund (NKF) anbefaler at du tar kontakt med din kommune for innmelding. Har du på noen måte problemer oppfordrer de til å ta kontakt med forbundet for hjelp.

Delta på kurs

En god og solid start vil være å melde seg opp til et kvensk språkkurs om det er mulig. Her vil du kunne få et godt grunnlag både til å forstå språkets grammatikk og generelle oppbygging. Samtidig vil du få en unik mulighet til å møte og bli kjent med andre som lærer seg språket, og kanskje få en venn man kan øve på kvensk med.

Kvænangen språksenter har til nå flere ganger hatt fysiske kurs. Under koronatiden har de også åpnet opp for muligheten til å delta digitalt.

Har du ikke mulighet til å melde deg på et kurs, finnes det fortsatt flere gode kursressurser på nett som du kan gjennomføre helt selv når og hvor du vil.

Kvensk institutt har utviklet et eget nybegynnerkurs i kvensk som er i ti deler som er tilgjengelig for alle på deres nettsider.

Kvensk grammatikk skrevet av Ann-Mari Isaksen. Boka gir en god innføring i det mest grunnleggende i kvensk grammatikk. (Illustrasjonsfoto: Kristine Jonas)

Universitetet i Tromsø (UiT) har også delt noen digitale ressurser som man kan bruke for å lære seg kvensk. På https://kvensk.uit.no/ kan du finne grunnkurset i kvensk med både tekster, bilder og egne oppgaver.

Lærebøker

For deg som ikke er så gira på å bruke digitale ressurser kan det være en god strategi å investere i noen lærebøker for å lære kvenske ord og uttrykk.

I samarbeid med Porsanger kommune utviklet Agnes Eriksen en rekke bøker for læring av kvensk i skolen som ble utgitt i 2014. Her er både bøker for 1, 2, 3-4, 5-6 og 7 klasse. Et godt sted å starte for de fleste eldre enn barneskole alder vil være med boken for 3-4 eller 5-6 klasse. Her vil man få en enkel og oversiktlig innføring i mange vanlige kvenske ord og uttrykk om farger, tall, dyr og mye mer.  I tillegg til at man i et rolig tempo blir introdusert til de grammatiske reglene etter hvert som man lærer ord og utrykk.

Lærebøker i kvensk til bruk i skolen skrevet av Agnes Eriksen. Bøkene kan være en god ressurs hvis du prøver å lære kvensk på egenhånd. (Illustrasjonsfoto: Kristine Jonas)

Ønsker du å få en bedre oversikt over grammatikken i kvensk kan du skaffe deg «Kvensk grammatikk» skrevet av Ann-Mari Isaksen og utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt. Her får man en enkel og lett forståelig oversikt både over nomen, kasuser og bøyning av verb og adjektiv. Kvensk institutt skriver at den er ment for 5-7 klasse, men kan brukes av alle. Boken er ment som et oppslagsverk, og tar for seg det mest grunnleggende innen kvensk grammatikk.

Øv med kvensk litteratur

Det eksisterer dessverre ikke det største utvalget av kvenske bøker og annen litteratur, men om man kjenner til de er det likevel flere plasser man kan begynne for å øve på å lese kvensk. Et fint sted å starte om man er helt fersk er kvenske barnebøker.

Anna-Kaisa Räisänen har til nå skrevet tre helkvenske barnebøker om gutten Linus og bjørnen hans. Disse er gode bøker skrevet på kvensk med fine illustrasjoner. En moro måte å lære språket for både små og store. Eneste ulempen for voksne kan være at bøkene er nokså korte.

Glimt fra den kvenske versjonen av tegneserien Nils & Magga.

Er du av typen som foretrekker mer illustrasjon enn tekts, vil også den kvenske tegneserieboka Nils ja Magga falle i god smak. Boka er skrevet av Terje T. Wollmann og illustrert av Kristoffer Karlsen. Den finnes både på norsk, kvensk og nordsamisk. Oppfølgeren er i tillegg på vei, så det kan være lurt å lese seg opp på historien allerede nå. I følge Wollmann vil oppfølgeren fortsette rett der den første slapp.

Ønsker du litt mer tekst kan du plukke opp boka «Det hete fesk – se oon saita» skrevet av Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge. Den har norsk parallelltekst som bidrar til at man hele tiden henger med i tekstens meningsinnhold selv om man ikke forstår alt det kvenske. Den har dog noe mer komplisert språk enn barne- og ungdomsbøkene nevnt over.

Dette er kun første del av en serie saker hvor vi prøver å samle ressurser og tips til hvordan lære seg kvensk. I neste artikkel vil vi gå nærmere innpå hvordan man kan bruke for eksempel musikk, serier, radio og ikke minst gode ordbøker for å få et større ordforråd.

 

Gå videre til del 2.

Det finnes en rekke kvensk litteratur som er fin lesning for alt fra nybegynnere til de som har litt mer teken. (Foto: Kristine Jonas)