Nora Marie Ollila Sandmo og Hilja Huru. (Foto: NKF-Ruijan kvääniliitto)

 

To kvinner fikk hedersprisen for 2022 fra Norske kveners forbund.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var under NKF-Ruijan kvääniliitto sitt landsmøte i Tromsø i månedsskiftet april-mai at Nora Marie Ollila Sandmo og Hilja Huru fikk prisen Ruijan kvääniliiton kunniapalkinto – Norske kveners forbunds hederspris. Hedersprisen henger høyt, melder forbundet på sine egne sider, og skriver at det er uvanlig at en så ung person som Nora får prisen. Likevel, skriver de, er det ikke tilfeldig.

Les hele saken her: Norske kveners forbunds hederspris 2022

«Nora har vært aktiv i Kvääninuoret – Kvenungdommen og Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund i ti år allerede. Hun kom inn som en ungdom, men har ofte tatt ansvar som en voksen. Nora har bred kunnskap og erfaring innenfor det kvenske, det flerkulturelle og det flerspråklige, og har gjort et formidabelt arbeid for oss og for unge kvener som ønsker økt kunnskap om kvensk språk og kultur. Som lærer, som medlem i Kvensk språkting, som medlem og leder for Kvääninuoret – og som person.»

Når det gjelder Hilja, så melder dagens forbundsleder Kai Petter Johansen at han var skeptisk til å overta ledervervet etter henne. Fordi hun etter seks år som leder var så respektert at fallhøyden for den nye lederen var tilsvarende stor.

«Nkf – Rks hederspris henger høyt. Denne prisen skulle Hilja mottatt for flere år siden, men jeg har ønsket å overrekke den personlig ved en høvelig anledning. Pandemien har hindret det frem til nå, men heldigvis kan vi nå dele den ut foran selve landsmøtet. Prisen er fortsatt like mye verdt og like fortjent», heter det fra Johansen og forbundet i anledning tildelingen av kunniapalkinot, hedersprisen.