Målet er å åpne for besøkende om drøyt halvannet år, på ettersommeren 2025. (Foto: Finnskogens hus/Norsk Skogfinsk Museum)

 

Første spadetak på ettervinteren for nye Norsk Skogfinsk Museum.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Det blir byggestart på ettervinteren», kunne Norsk Skogfinsk Museum melde for en tid tilbake.

De opplyste at januar og februar vil gå med til nødvendig detaljering av byggetegninger, pluss alt annet som må planlegges og forberedes og anskaffes, før det ventelig blir byggestart i marka om en måneds tid, rundt 1. mars i år.

«Dermed er det utsikter til at museumsbygget kan åpnes på ettersommeren 2025», lyder gladmeldingen.

Museet er for øvrig allerede i gang med planlegging av den store faste utstillingen som skal være på plass til åpningen, et arbeid som opplyses å pågå parallelt med reisingen av selve bygget.

«Etter at de første planene om museumsbygg for den skogfinske nasjonale minoriteten i Norge ble lansert på slutten av 1990-tallet, er vi nå på startstreken til virkeliggjøring av bygget», konkluderes det om museets videre skjebne.

Et museum som for øvrig er en såkalt konsolidering av fire eldre kulturverninstitusjoner som i sin tid arbeidet med skogfinsk historie og kultur. Nemlig Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag (etablert 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (etablert 1990). Det var i desember 2005 at disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum.

Vi tar med at ØMF Romerike Kongsvinger AS vant høstens nye entreprenør-konkurranse, dette i kjølvannet av at den første kalkylen fra 2020 viste seg for lav. Til alt hell bevilget Stortinget 20 millioner kroner ekstra for å bøte på økte kostnader. Det betyr at statens totale tilsagn er på kroner 126,6 millioner.