(Foto: Alf E. Hansen)

 

 

Harpunhode 

Her ser vi hode og etui til en stikkharpun. Hodet ble satt på et langskaft, og innretningen brukt under fangst av småhval, i hovedsak nise og springer. Selve kroken er trolig ikke hjemmelaget, til gjengjeld er oppbevaringsetuiet laget av harpunens snekkerkyndige bruker. Legg merke til kilesporet i etuiet, det har skråkanter slik at harpunhodet kunne låses fast med tverrpinnen. Merk også fordypningene, de ga plass for fingre når harpunhodet skulle ut av etuiet. Funksjonelt, enkelt og ordentlig. Krokeggen er fortsatt farlig skarp.

 

Harppunan kärki

Tässä näjemä pistoharppunan kärjen ja loovan. Kärjen panthiin kiini pitkhään vartheen. Vehjettä käytethiin ko pyyđethiin pikkuvalhaita, erinomhattain nissuin ja delfiiniitten pyyđössä. Itte väkäkoukku ei visshiin ole kototekoinen, mutta säilytysloovan kyllä oon tehny hurppunan käyttääjä itte. Näjemä ette hän oon ollu seppä nikkaroittemhaan. Havaitte ette loovassa oon väkäkoukule oma paikka, ja siinä viinot kantit niin ette se oli helppo lukuttaat poikkikapulalla. Havaitte kansa kolot, mikkä oon tehty sormii varten, ette harppunan kärjen oon helpompi ottaat pois loovasta. Näppärä, yksinkertainen ja hyvä homma. Koukun syrjät oon vieläki vaaralisen terävät.

Foto: Alf E: Hansen