Universitetet har digitalisert og ordnet; i anledning Kvenfolkets dag er fem årganger kvensk forskning gjort åpent tilgjengelig. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

«Ønsket med digitaliseringsprosjektet har vært å gjøre kunnskap om kvensk forskning mer tilgjengelig.» Pressemelding fra UiT i anledning Kvenfolkets dag 16. mars 2021 (for kvensk oversettelse, se nederst i saken.)

 

«Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) og Universitetsbiblioteket (UB) ved UiT Norges arktiske universitet ønsker å markere Kvenfolkets dag med å offisielt lansere tidsskriftet Arina som åpent tilgjengelig nettutgave.

Arina: Nordisk tidsskrift for kvensk forskning / Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu ble i fjor digitalisert og er nå åpent tilgjengelig gjennom UiT sin publiseringstjeneste Septentrio Academic Publishing:

Her finner du fem utgaver av Arina

Tidsskriftet Arina: Nordisk tidsskrift for kvensk forskning / Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu publiserte mellom 2002 og 2010 fem utgaver med innhold om forskning relatert til kvener og det kvenske. Redaktører for tidsskriftet var Anitta Viinikka-Kallinen (Universitetet i Tromsø) og Egil W. Sundelin (Høgskolen i Finnmark). I alt ble det publisert rundt 30 artikler. Alle artiklene er publisert på to språk; norsk eller svensk og finsk. Noen få tekster er på kvensk. Artiklene favner om flere emner, som kulturhistorie, litteraturvitenskap, samfunnsvitenskap og språkvitenskap. Artikkelforfatterne kommer fra Norge, Finland, Sverige og Russland, og representerer fremstående minoritetsforskning innen de ulike fagområdene. Mange av artiklene formidler kunnskap og forskingsresultat som kom med nye perspektiv den gang artiklene kom ut, og som fremdeles er aktuelle i dag.

Det er Arina-redaktør Anitta Viinikka-Kallinen, førsteamanuensis i finsk og kvensk kultur og litteratur på Institutt for språk og kultur, og Philipp Conzett, fagansvarlig for finsk og kvensk ved Universitetsbiblioteket, som har initiert og holdt i trådene for digitaliseringsprosjektet. De har kontaktet over 40 forfattere og oversettere for å få samtykket deres til å legge Arina-artiklene deres ut på nett med åpen tilgang («Open Access»). Med seg har de hatt et kompetent lag på Universitetsbiblioteket.

Det overordna målet og ønsket med dette digitaliseringsprosjektet har vært å gjøre kunnskap om kvensk forskning mer tilgjengelig, også utover akademia, og dermed å bidra til den pågående revitaliseringen av kvensk språk og kultur. Selv om artiklene er mer enn ti år gamle, står innholdet seg godt, og den kvenske forskingningen som har blitt publisert i Arina når nå bredere ut enn noen gang.

Dekan ved HSL-fak Sonni Olsen og UB-direktør Johanne Raade er svært glade for at Arina no er blitt tilgjengelig for et større publikum. UiT er den eneste høyere utdannings- og forskingsinstitusjonen som har kvensk i fagkretsen, og vi har derfor et særlig ansvar for kvensk. Det å gjøre forskningsbasert kunnskap om kvensk åpent tilgjengelig er et viktig samfunnsbidrag fra UiT.»

 

Kväänin kielelä:

«Kväänikansan päivä, 16. marsikuuta 2021

Humaniooran, yhtheiskuntatieđon ja opettaajakoulutuksen fakulteetti ja universiteetin biblioteekki juhlithaan Kväänikansan päivän antamalla ulos Arina-tietoblaađin netissä.

Arina löyttyy nyt UiT:n ulosantopalvelusta Septentrio Academic Publishing:

Lue lisää: Täällä oon Arina

Vuosina 2002–2010 annethiin ulos viisi Arinan numeroo, joissa oli präntätty tutkimusartikkelii kväänin kielen ja kvääniin ympäri. Anitta Viinikka-Kallinen Tromssan universiteetista ja Egil Sundelin Finmarkun korkkeekoulusta olthiin blaađin redaktöörit. Yhtheensä annethiin ulos 30 artikkelii kahđela kielelä, norjaksi tai ruottiksi ja suomeksi. Arinassa oon kans artikkelii, jokka oon kirjoitettu kvääniksi. Artikkelit representeerathaan erilaissii faakkii niin ko kulttuurihistooriaa, litteratuurihistooriaa, yhtheiskuntatiettoo ja kielentutkimusta. Artikkeliin kirjoittaajat olhaan Norjasta, Suomesta, Ruottista ja Ryssästä, ja het representeerathaan minoriteettitutkimusta omalta tutkimusalalta. Monet artikkelit jajethaan tiettoo ja tutkimustuloksii, jokka olthiin uuđet silloin ko artikkelit annethiin ulos, mutta net oon aijankohthaiset yhä tääpänä.

Arina-redaktööri Anitta Viinikka-Kallinen, suomen ja kväänin kulttuurin ja litteratuurin

ensiamanuensi Kielen ja kulttuurin institutista ja Philipp Conzett, suomen ja kväänin faakivastaava universiteetin biblioteekista oon ottanheet esile digitaliseerinkiprojektin ja het vastathaan siitä. Het oon olheet kontaktissa 40 kirjoittaajan ja käänttääjän kans ja saanheet näiltä luvan siihen, ette Arina-artikkelit saatethaan panna netthiin Open Accessin läpi.

Moolina digitaliseeraamisprojektilla oon ollu, ette tiettoo tutkimuksesta kväänin kielen ja kvääniin ympäri saattais löyttyyt helposti kaikile ja ette projekti saattais auttaat kväänin kielen ja kulttuurin revitaliseerauksessa.

Dekaani Sonni Olsen ja UB-tirehtööri Johanna Raade olhaan tytyväiset, ette Arina oon nyt saatu jakhoon suuremalle joukole. UiT oon ainua korkkeempi opetus- ja tutkimuslaitos, jossa kvääni oon faakina, ja siksi meilä oon eriliikaisesti eđesvastaus kväänistä. Se ette saatama jakkaat tutkimustiettoo kväänin ympäri helposti Open Accessin läpi oon UiT:n tärkkee yhtheiskunnalinen tehtävä.»

Kvääniksi / Til kvensk ved: Leena Niiranen