Innstillingen til Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen ble vedtatt. (Foto: Fredrikstad kommune)

 

– Dette gjør vi for å minne om vår felles kulturarv, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok i dag torsdag 2. mars at kommunen skal flagge med det kvenske flagget. På en av flaggstengene ved rådhuset den 16. mars, dette i tråd med innstillingen fra ordfører Siri Martinsen (Ap).

Foran møtet hadde Martinsen anbefalt dette, i tillegg til at kommunens rutiner for flagging oppdateres i henhold til vedtaket.

– I likhet med flaggingen som gjøres på Samefolkets dag, skal vi også flagge på Kvenfolkets dag. Dette for å minne om vår felles kulturarv. Fredrikstad er, og skal fortsette å være, en mangfoldig by, sier ordføreren til Ruijan Kaiku.

Les også: Ser fram til dagen kvenflagget vaier over Fredrikstad

– I dag er kvenene bosatt over hele landet, også i Fredrikstad, sier hun.

Benytter unntaksmuligheten

I saksvurderingen framgår det at flagging ved kommunens bygninger er regulert av Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger (flaggloven). Som hovedregel skal det, i tillegg til Norges flagg, kun brukes samisk flagg eller kommune- eller fylkesflagg.

Det er imidlertid gitt unntak i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse.

Videre heter det at flaggloven sist ble endret i 2021, vilkåret om at et arrangement må ha tilknytning til bygget det flagges fra, ble da fjernet.

På bakgrunn av dette har kommunedirektøren vurdert saken dit hen at det vil være anledning til å flagge med kvenflagget på Kvenfolkets dag, ettersom det kan anses å være en markering eller merkedag av allmenn interesse.

Bente Samuelsen i kvendrakt. (Kuva: Arne Hauge)

Stiller i kvendrakt

En av kvenene som er bosatt i Fredrikstad, en by med drøyt 84 000 innbyggere, er Bente Samuelsen. Hun er strålende fornøyd med flaggvedtaket:

– Bra, dette er helt supert, utbryter hun når Ruijan Kaiku overbringer det glade budskapet.

Samuelsen var med da Ytre Oslofjord kvenforening møtte ordføreren på nyåret for å diskutere flagging, og ble senere valgt inn som styremedlem i foreninga. Hun sier at møtet var veldig kjekt:

– De var veldig positive og lydhøre, det var utrolig deilig. Jeg ble glad allerede da jeg hørte at saka skulle opp i formannskapet, sier hun.

Hun forteller at hun farter mye med folk fra Fredrikstad, og at hun kun har hørt positive tilbakemeldinger på at kommunen heiser kvenflagget. Flaggingen skal hun få med seg:

– Jeg kommer til å stille opp på morningen, i kvendrakten, for dette skal jeg få med meg, avslutter Samuelsen.

Les også:

– Det blåser en kvensk vind over Østlandet