«Minoritetsminister» Linda Hofstad Helleland i sin tale til romer-folket i anledning dagen. (Skjermbilde: Regjeringen.no)

 

8. april 2021: Den internasjonale romdagen fyller 50 år.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Gratulerer med dagen, romer! – Tavel bachtalo to maro djes!»

Slik innledet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sin tale til minoriteten romer, i anledning den internasjonale romdagen. Den finner sted hvert år den 8. april, en tradisjon som internasjonalt begynte i 1971 i form av den første verdenskongressen for romer. I Norge er dette ellevte gangen dagen markeres.

«I dag feirer vi den romske kulturen som har rike tradisjoner med musikk, dans og mat», sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Helleland er ansvarlig statsråd for de fem nasjonale minoritetene i Norge: Romer, romanifolk/tatere, skogfinner, jøder og kvener/norskfinner.

«Jeg vil takke alle norske romer for arbeidet med å styrke og bevare språket romanes og romsk kultur. I Norge er romene en viktig del av det norske fellesskapet, og regjeringen arbeider for at de får bevare og utvikle sin identitet», sa Helleland.

Også Ruijan Kaiku nytter anledningen til å gratulere med dagen, og dersom du vil se Hellelands tale, her er lenka:

Gratulerer med dagen, romer

Vi tar med at dagen gikk påaktet hen også i Sverige. Lensstyrelsen i Stockholm meldte tirsdag denne uken at den romske foreningen È Romani Glinda  ville markere dagen gjennom en live-sending med blant annet flaggheising på Stadshusets gård. Hvert år lages det også en rapport om arbeid og strategi for romsk inkludering i Sverige, årets utgave skal lensstyrelsen etter planen  overlevere til den svenske regjeringen den 15. april i år.