Regjeringens kjenningsmelodi for Nord-Norge er fortsatt fred, kreativitet og bærekraft. (Illustrasjonsfoto: NOSO pressefoto/Yngve Olsen Sæbbe)

 

Vekt på vekst og verdiskapning i rapport om Nord-Norge og Nordområdene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Regjeringen har tatt sike på å legge fram en stortingsmelding om nordområdepolitikken høsten 2020, og har i den forbindelse bedt det norske forskningssenteret Norce as lage en systmatisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Oppdraget fikk de av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Torsdag 16. januar la de fram sin sluttrapport, med kunnskapskildene sortert og sammenstilt i tre nivåer. Et av disse nivåene er internasjonale og nordiske arbeider med blikk mot Nord-Norge, hvor rapportens forfattere har trukket veksler på internasjonal og nordisk kunnskap om Nord-Norge og nordområdene. Foruten verdifulle innspill fra en enhet i Sevilla i Spania, har senteret også fått verdifulle innspill fra det regionale rådet i Lappland i Finland.

Rapporten er skrevet av Jukka Teräs, May-Britt Ellingsen, Nils Aarsæther, Bård Kårtveit, Vigdis Nygård, som nå melder at rapporten synliggjør geografiske forskjeller etter sentralitet, blant annet med et eget kapittel om samiske samfunn, næringer og institusjoner.

Når det gjelder regionens egen kunnskapsproduksjon, også et nivå forskningssenteret har sett på, minner de om at demografisk utvikling samt urbanisering og ungdomsflukt fra bygdene henger sammen blant annet med jobb og utdanningsmulighet der folk bor. Skriver i sammendraget:

«Dette er viktig å ha med seg, i en tid hvor utdanningstilbud i distriktene er under sterkt press, samtidig som sårbare lokalsamfunn sliter med å sikre seg nødvendig, kompetent arbeidskraft.»

Her kan du lese rapporten fra Norce as: En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord

Vi tar med at Regjeringens visjon for nordområdene er en fredelig, skapende og bærekraftig region, med samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk og med vekt på internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap.