Statens vegvesen vil klare opp i teksten i sitt grenseskilt-brev til kommunene. (Foto: Arne Hauge)

 

På den ene siden bes kommunene vurdere om kvensk skal med, i retningslinjene står det at «samisk og/eller kvensk» skal være med. Kan skape spørsmål, medgir Statens vegvesen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var i juni år at vi skrev at utvalgte kommuner må svare på en henvendelse fra Statens vegvesen, nemlig om de ønsker at kvensk navneform også skal med på skilt ved riksgrensen i nord. Da spurte vi Statens vegvesen om saken, og de har nå svart oss.

– Jeg sier meg enig i at forståelsen av teksten kan skape spørsmål, men kan informere om at vi skal ta saken, forståelsen av utformingen av retningslinjene, opp med Vegdirektoratet.

Det sier Stein Berg-Johansen, han jobber i underenheten Transport og samfunn hos Statens vegvesen, hvor han har å gjøre med Transport nord.

Tilbakemelding

Hvis du vil lese den første saken i sin helhet, så finner du ei lenke lengre ned. I mellomtiden kan vi kort fortelle at etaten i mai i år sendte brev til fem kommuner nord i landet, hvor de skriver:

«…vi ber om tilbakemelding på om kvensk navneform skal være med.»

Og videre:

«Våre retningslinjer sier at ved grenseoverganger i Troms og Finnmark fylke skal navneform på bokmål, nynorsk, samisk og/eller kvensk brukes.»

Noe herværende avis har tolket dit hen at kvensk i alle tilfelle skal være med. Sikre er vi likevel ikke – formuleringen må sies å være nokså uklar – og Stein Berg-Johansen er av motsatt oppfatning av Ruijan Kaiku:

Korrekte skilt

– Slik jeg leser bruken av «og/eller», så sier ikke retningslinjene at kvensk skal brukes dersom samisk står på skiltene. Samisk skal brukes, og før vi sender skiltsaken til Sametinget for kvalitetssikring, ønsker vi tilbakemelding fra de enkelte kommunene. I tillegg vil vi som nevnt sjekke ut bruken kvensk med Vegdirektoratet, sier Berg-Johansen.

Til selve saken om nye riksgrenseskilt, så sier han at det viktigste er at de setter opp skilt som er korrekte. Det er derfor de har sendt en henvendelse ut på høring.

– Slik at kommunene med grenseoverganger får vurdere om de også skal ha kvensk navneform på skiltene, sier Berg Johansen.

Her er lenka til den første saken vår:

Ber om tilbakemelding på om kvensk skal med