Hilja Huru har fått tillitt til å lede Norske Kveners Forbund for to nye år. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Hilja Huru har fått tillitt til å lede Norske Kveners Forbund for to nye år. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Hilja Huru får tillit til en ny periode som leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.

Dette ble klart søndag formiddag under forbundets landsmøte i Alta. Hun ble enstemmig valgt.

– Tusen takk for tillitten, sier hun.

Huru representerer Alta Kvenforening.

Med seg på laget får hun Trygg Jakola (Nord-Varanger) som nestleder, mens Evy Basso (Tromsø), Oddvar Ørnebakk (Skibotn), Noora Ollila (Kveeninuoret), Liss Beth Gjertsen Nyby (Lakselv) og Beate Wilhelsmsen (Qvän Østlandet) som styremedlemmer.

Varamedlemmer bli Olaf Bjarne Andersen (Lakselv), Grete Alise Monsen (Alta), Anne Gerd Jonassen (Kvænangen), Alf Steinar Børresen (Tana) og Rolf Wilhelmsen (Alta).

 

(Saken oppdateres)