Under helgens landsmøte til Noregs Mållag, vedtok organisasjonen kvensk og samiske parallellnavn.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Det nye kvenske navnet er Norjan Kielijoukko, mens de samiske navnene er Nøørjen Gïelesiebrie, Vuona Giellasiebrre og Norgga Giellasearvi på henholdsvis sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

– Som målfolk vet vi godt hvor viktig det er å være akseptert og anerkjent, særlig når en hører til et språklig mindretall, står det i saksframlegget so ble ført i pennen av Studentmållaget i Oslo, Studentmållaget i Tromsø, Studentmållaget i Stavanger, Ås studentmållag, Studentmållaget i Bergen og Studentmållaget i Nidaros.

Videre ble det påpekt at samisk og kvensk språk står ovenfor store utfordringer.

– Sjølv om staten ikkje lenger fører nokon hissig assimilasjonspolitikk overfor urfolk og nasjonale minoritetar, lir desse framleis under skadeverknadene av den politikken som vart ført for berre nokre få tiår sidan.

Desse utfordringane kan ikkje løysast av Noregs Mållag åleine. Men som målfolk veit me godt kor viktig det er å verta akseptert og anerkjent, særleg når ein høyrer til eit språkleg mindretal. Som målfolk veit me òg eitt og hitt om korleis det å stå saman kan vega opp for manglande kjøtvekt. Fylgjeleg bør Noregs Mållag vera blant dei fyrste til å visa solidaritet med samar og kvenar når språka deira vert pressa, sto det i saksfremlegget.

Bakgrunnen for forslaget skal være organisasjonens internasjonale programmet som ble vedtatt på landsmøtet i Tromsø i 2005. Her ble det slått fast at språklig mangfold er en rikdom, og Noregs Mållag må støtte alle tiltak som tjener til å holde mangfoldet ved lag. Vidare heter det at med tap i språkrikdommen forsvinner en umistelig del av kulturarven.

– Å vedta samiske og kvensk namn på organisasjonen vår vil vera ein god, enkel og symboltung måte å gjera det på, argumenterer forslagsstillerne.