Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NRKs gamle lokaler i Vadsø er perfekt egnet til kvenmuseum, mener museumsdirektør Frans-Arne Stylegar. Nå håper han lokalpolitikerne kjenner sin besøkelsestid.
NRK-bygget i Vadsø er nå lagt åpent ut for salg, og Vadsø kommune skal på kommunestyremøtet 7. mai avgjøre om de skal kjøpe bygget og la Ruija kvenmuseum flytte inn. I mellomtiden kan bygget gå til andre kjøpere.

Historisk mulighet
Direktør ved Varanger museum Frans-Arne Stylegar forteller at økonomisk, så er muligheten til kjøp av NRK-bygget en historisk mulighet for endelig å få skaffet egnede lokaler til kvenmuseet.
– Sammelignet med kostnadsoverslagene i tidligere planer, så vil investeringskostnader ved eventuelt kjøp av NRK-bygget være minimale. Dette er en mulighet som ikke vil dukke opp igjen, og hvis ikke vi får det til denne gangen, så vet jeg ikke hvordan vi skal få til et museum i Vadsø i det hele tatt.
– Nå ligger alt i hendene på kommunen, og vi venter i spenning, sier Stylegar.

Godt egnet for museumsdrift
I følge museumsdirektøren er NRK-bygget på mange måter allerede klart til bruk for museumsdrift for Ruija kvenmuseum. Kontorer, arkiv og verksted er allerede innflyttingsklart, og bygget har generelt egnede løsninger for museumsdrift, som takhøyde, form og størrelse på arealer. Enkeltprosjekter kan finansiere ombygging og tilpasning av resten av lokalene. Bygget er også godt vedlikeholdt og har klimaanlegg.
– Alle eksterne eksperter er begeistret for ideen om å gjøre om de gamle NRK-lokalene til museum, og den formelle egnethetsvurderingen av lokalene sier «Ja!» på alle plan. Dette bygget er svært egnet for museumsdrift, sier Stylegar.

Håper politikerne tar tak
Varanger museum har sendt en anmodning til Vadsø kommune om å by på NRK-bygget.
– Vadsø kommune har de siste årene brukt rundt 25-30 millioner kroner på å prøve å skaffe til veie et museumsbygg til Ruija kvenmuseum, forteller Betsi.

– Flere forsøk, deriblant et prosjekt med en budsjettramme på 160 millioner kroner, har strandet på grunn av manglende finansiering. Staten har hittil ikke bidratt økonomisk til dette nasjonale kvenske museet, og vi begynner å lure på hvor i køen vi egentlig står, sier rådmannen.

Frykter lang saksbehandlingstid
NRK-bygget ligger nå åpent ut for salg. Det markedsføres som en næringseiendom med mange muligheter.
– Hvem som helst kan komme oss i forkjøpet, by på og få tilslaget på bygget, mens Vadsø kommune avgjør om det skal legges inn bud på bygget, opplyser Betsi.

Må oppgraderes for å oppfylle nasjonalt ansvar
Norske kveners forbund skriver i sin Tilstandsrapport for kvensk kultur fra 2012 at en alternativ lokalisering av Ruija kvenmuseum er en av flere forutsetninger som må oppfylles, for at det skal kunne oppnås en videreutvikling av kvensk språk og kultur i Norge.  NKF rapporterer videre at det må tilrettelegges for utstillinger, oppdatert formidling og ellers tilfredsstillende forhold for et museum med ansvar for formidling av kvensk historie til hele Norge.

 

 

 

Skrevet av Lill-Torill Andersen