Tottuuen- ja sovinonkommišuunin johtaja Dagfinn Høybråten. (Kuva: Pål Vegard Eriksen) 

 

«Det bildet kommisjonen tegner går på mange måter på tvers av hvordan vi er vant til at nasjonen Norge framstilles.» Det sier leder i Sannhets- og forsoningskommisjonen i kommisjonens jule- og nyttårshilsen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I over fire år har Sannhets- og forsoningskommisjonen gransket fornorskning og urett på vegne av Stortinget.

Høybråten gjorde sitt første offisielle besøk som kommisjonsleder under Paaskiviikko i 2019. Deretter har kommisjonen hatt 37 åpne møter og kaffemøter, og har deltatt på 155 ulike arrangement og møter over hele landet. Det framkommer i en digital jule- og nyttårshilsen ved kommisjonsleder Dagfinn Høybråten.

Går på tvers

I hilsenen reflekterer kommisjonslederen over hva som er gjort, hva kommisjonen har funnet og hva som er i vente for hele Norges befolkning.

«Vi har brukt tiden godt, og når vi levere vår rapport til Stortinget neste år, blir både rapporten og en god del av kildematerialet offentlig. Rapporteringen kommer til å være vanskelig å ta inn over seg for de aller fleste. Det bildet kommisjonen tegner går på mange måter på tvers av hvordan vi er vant til at nasjonen Norge fremstilles, som et demokrati, en velferdsstat og en rettstat, og ikke minst som en forkjemper for menneskerettigheter», sier Høybråten i hilsenen.

Oppgjørets time?

«At Norge også har en annen, mørkere historie når det gjelder behandlingen av våre nasjonale minoriteter; kvener, norskfinnene, skogfinnene og samene som urfolk, passer ikke nødvendigvis helt inn i dette bildet», sier han videre.

Høybråten tror Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport vil legge grunnlag for et oppgjør:

«Vi i kommisjonen går inn i 2023 med et håp om fred, og i det minste et mer likeverdig Norge. Og at kommisjonens rapport vil legge grunnlaget for et oppgjør med fornorskingen.»

Se hilsenen i sin helhet her:

Toget går nå

Det er fortsatt mulig for alle og en hver å dele personlige historier skriftlig med Sannhets- og forsoningskommisjonen. Men haster det, for toget er i ferd med å gå: Fristen for å dele din historie går ut 31. desember i år. Deretter skal kommisjonen ferdigskrive den endelige rapporten, og den 1. juni 2023 vil den overleveres Stortinget.

Les også:

Har du delt din historie?