Vadsøs ordfører gir kvenen ei hjelpende hånd, se tegningen i sin helhet nederst i saken. (Illustrasjon: Wilfred Hildonen)

 

«HVA ER VITSEN MED NORSK?»

Hvor var kvensk språk i dag – dersom fornorskningen aldri fant sted?

Kvensk ville vært dagligtale, og få ville drømme om å spørre hva som er vitsen med språket. Med mange tusen morsmålbrukere ville det vært et ufornuftig spørsmål, på linje med å spørre hva som er vitsen med norsk.

Det vil si; fornorskningen er direkte årsak til at det i dag er mulig å spørre etter hensikten med kvensk. Det er ikke et anti-kvensk spørsmål, og vi har hørt tvilen også fra folk som til daglig jobber med revitalisering av det kvenske.

Kvensk kunne i dag vært lillesøsteren til norsk, men ble i stedet forsøkt abortert av et omsorgsløst storsamfunn. Det er viktig å holde fast ved denne tanken; det er ikke kvenenes skyld at språket deres i praksis er tilnærmet borte.

Her ligger kjernen i den urettferdigheten som stundom ses; det kvenske ble uforskyldt slått ned, og man sparker ikke dem som ligger nede. Man hjelper ham eller henne opp. Å godta andres kamp for kvensk handler derfor om mer enn debatt og fornuft, det har en moralsk side, forstått som den naturlige vilje til å hjelpe dem som uforskyldt ligger nede.

Dermed ikke sagt at det er galt å gjøre et personlig lengdehopp over «alt det kvenske styret», og betrakte seg selv som finsk-norsk, finskættet eller finsk innvandrer. Det er et forståelig valg, det moralsk problematiske ligger i å fremme det finske på nedsettende bekostning av det kvenske. Og omvendt, noe det er viktig å ha med seg nå som kvensk dag for dag vokser seg sterkere.

Vi er derfor glade for at Hans-Jacob Bønå sa så klart fra som han gjorde på side 9 i siste utgave av Ruijan Kaiku; anti-kvenske holdninger har lite å bestille på kontoret til Vadsøs ordfører.

En riktig god senhøst ønskes alle, kven eller ei.

 

 

«MIKSI MEILÄ OON RUIJAN KIELI?»

Jos norjalaistamista ei olis ollu – missä met olisimma nyt?

Kväänii käytettäis joka paikassa eikä kukhaan kysyis miksi tämmöinen kieli oon olemassa. Eihään kukhaan kysy miksi meilä oon ruijan kieli. Semmoinen kysymys ei ole järkkeevä.

Se ette met kysymä kväänin kielestä johtuu norjalaistamisesta. Norjalaistaminen oon suora syy. Kysymys ei ole ilkkee. Kans het, jokka työtelhään kväänin elästyttämisen hyväksi, eppäilevä joskus ette mitä se kannattaa.

Kainun kielestä olis voinu kasuta ruijan kielen pikkusisko mutta yhtheiskunta ei halunu sitä ja freistasi ottaat abortin. Hoitoo se ei ole saanu. Tämä oon tärkkee muistaat: ette se ei ole kainulaisten vika ette heän kieli oon melkkein häviny.

Tässä oon justhiinsa se vääryyđen yđin: Kainulaiset painethaan alas ja heitä potkithaanki – vaikka Ruijassa sanothaan ette maassa makkaavaa ei potkita. Maassa makkaavan autethaan ylös. Se ette sie ymmärät ja hyväksyt ette toiset tapelhaan oman assiin etheen ja annat heän tehđä sen, piian autat heitä ylöski, oon moralinen kysymys.

Mutta eihään sekhään ole väärin ette sie hyppäät koko kvääniassiin yli ja käsket ittee ruijansuomalaiseksi, suomensukuiseksi eli suomalaiseksi maahaanmuuttaajaksi. Se ei ole vaikkee ymmärtäät mutta sitä met emmä ymmärrä ette sie nostat ylös suomen ja samala painat alas kväänin. Ja sama toisin päin! Tämä oon hyvä pittää mielessä ko kväänin kieli vahvistuu.

Met iloittemma siitä ette Hans-Jacob Bønå oon niin selkkee ko mitä hän sannoo tämän aviisin sivula 9: Hän ei halluu kuula vihapuhetta kväänin kielestä ja kainulaisista ordföörerin konttorissa.

Toivotamma hyvvää loppusyksyy kaikile, kvääniile eli muile.

 

Illustrasjon: Wilfred Hildonen