Irene Andreassen er egentlig pensjonist, men jobber videre med den kvenske stedsnavntjenesten. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Irene Andreassen har egentlig gått av med pensjon, men jobber videre som konsulent for den kvenske stedsnavntjenesten. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Den nå pensjonerte seniorrådgiver i den kvenske stedsnavntjenesten, Irene Andreassen, får 30 000 kroner i tilskudd til å ferdigstille navneartikler til Kvensk stedsnavndatabase.

Midlene er en del av en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. I statsbudsjettet for 2015 var det satt av 1 million kroner.

– Jeg er veldig glad for tildelingen. Det virker som om denne regjeringa er mer forståelsesfull for slikt arbeid enn de som har vært tidligere, sier Andreassen.

Andreassen jobber nå på timesbasis som konsulent i den kvenske stedsnavntjenesten. I tillegg har Katriina Pedersen en 80% stilling som sekretær for stedsnavnstjenesten.

 

Disse fikk også midler

Både private aktører, kommuner og fylkeskommuner kunne søke om tilskudd.Størrelsen på tilskudda varierer fra 30.000 kroner til 190.000 kroner.

Disse mottar også tilskudd fra Språkrådet for 2015:

  • Suldal Sogelag (Rogaland)
  • Sør-Odal slekts- og historielag (Hedmark)
  • Hemsedal kommune (Buskerud)
  • Nordland fylkeskommune ved Arkiv i Nordland (Nordland)
  • Ringerike kommune (Buskerud)
  • Spind historielag (Vest-Agder)
  • Tylldalen bygdetun (Hedmark)
  • Frøya kommune (Sør-Trøndelag)
  • Gjøvik historielag (Oppland)