Et politisk parti har begrenset med talspersoner, unikt nok gløder 2 av MDG sine for det kvenske. Frode Lindahl fra Finnmark er en av dem. (Foto: Arne Hauge)

 

Svaret må etter alle solemerker være Miljøpartiet de grønne. – Vi følte at tiden var inne, sier talsperson Frode Lindahl.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Helt sikre er vi neppe, men etter det Ruijan Kaiku kan se, har ingen politiske partier tidligere presentert seg og sin politikk på minoritetsspråket kvensk.

– Vi hadde ikke like god minoritetspolitikk for noen år siden, men nå har vi jobbet det inn igjen, og det ville vi markere litt ekstra. Det var bakgrunnen for presentasjonen på kvensk, sier Frode Lindahl, talsperson for Miljøpartiet de grønne MDG. Partiets «kvenske forbedring» gjelder for øvrig både på fylkesnivå og nasjonalt, sier Lindahl.

Flyeren, ikke programmet

På kvenske fora pekte tomlene i været da nyheten nylig ble kjent, om at Miljøpartiet de grønne var ute med valginfo og presentasjon av sine 2 kandidater for fylkene Troms og Finnmark – skrevet på kvensk. Og nøyaktig det samme på samisk, så det er nevnt.

Riktig nok applauderes det på sosiale medier for hele MDG’s fylkesprogram presentert på kvensk, noe som er å ta for sterkt i. Det 23 sider lange fylkesprogrammet for Miljøpartiet de grønne Troms og Finnmark (for valgperioden 2019 til 2023) står skrevet verken på kvensk eller samisk, kun på norsk, derimot er det tale om en langt kortere bildelagt info, en såkalt flyer, hvor førstekandidat Kriss Rokkanen Iversen fra Troms og andrekandidat Frode Lindahl fra Finnmark vies brorparten av plassen.

Fikset det selv

Det stemmer. Det er en flyer og ikke hele valgprogrammet. Det ville blitt for arbeidskrevende, i denne omgangen, bekrefter Lindahl.

Link til: Valginfo på kvensk

Har partiet deres egen kvensk kompetanse?

Vi har gjort det selv ja. Silja har gjort det, sier finnmarkingen, som her sikter til Silja Skjelnes-Mattila, et kjent navn i kvensk sammenheng, og på linje med Lindahl talsperson for partiet.

Språket opp og fram

Når det så gjelder den kvenske forbedring, så retter MDG’s oppmerksomhet seg særlig mot satsing på språket. De vil politisk jobbe for fortsatt satsing på språksentrene, de vil jobbe for at flere velger kvensk på videregående, og de vil gjøre det enklere å få tilbakemelding på kvensk for dem som tar kontakt med fylkeskommunen.

MDG valginfo, nå også på kvensk. (Foto: MDG)

Vi har et generelt ønske om å revitalisere kvensk språk. Språk lever gjennom bruk, sier Lindahl, som nevner en tidligere invitasjon til Kippari-festivalen som svært inspirerende, og en sterkt medvirkende årsak til at partiet hans nå jobber ekstra for det kvenske.

Niks mer det tause folket

Men jeg er ikke alene om det. Vi har en sterk drivkraft i Troms også, slik at vi har to talspersoner som begge ønsker å bidra til at det kvenske blir sett og hørt. Her er det minst like viktig at kvener selv tar ordet, at kvenske representanter føler at de har noe å komme med, og sier fra.

Jeg har hørt kvener bli omtalt som det tause folket, nå er det på tide at de sier fra hva de ønsker seg for framtiden. Det gjelder særlig til Sannhetskommisjonen, sier Lindahl, som igjen understreker at kommisjonen må være framtidsrettet og se muligheter, og ikke kun se på fortiden og de begrensninger som da ble satt.