Ei av bygdene skilte seg usedvanlig mye ut, med et høyt nummer kvensk som samtalespråk i hjemmet. (Foto: Scan/Skolevesenet)

 

Spørreundersøkelse skulle kartlegge samtalespråk i hjemmet.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

I en spørreundersøkelse utført i 1899, ville skolevesenet kartlegge hvor mange familier i skolekretsen som hadde undervisningspliktige barn, og hvor mange av de som brukte norsk, lappisk, eller kvensk som samtalespråk i hjemmet.

I et skannet dokument kan man se resultatene, som for eksempel henviser til at i Olderdalen som totalt hadde 41 familier, snakket 4 familier norsk, 28 familier lappisk og 9 familier kvensk.

Er bygda di med i undersøkelsen? Her ser du den gamle oversikten:

Hvor grundig undersøkelsen var, er ikke godt å si. (Foto: Scan/Skolevesenet)

Hvorvidt undersøkelsen er nøyaktig står opp til alles gjetning, for mange av dataene er nemlig levnet blank. Men man får i alle fall et lite innblikk av kvensk språklig tilstedeværelse på bygdene. Merk deg også at dette ikke viser til kvensk beboelse, men kun til bruken av kvensk språk i familiers hjem hvor barna var undervisningspliktige.