Tenk, allerede ti år siden Halti kvenkultursenter ble stiftet. Registreringen som selskap fant imidlertid sted tre måneder senere, pussig nok på den datoen som i 2014 ble vedtatt som kvenfolkets dag. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter IKS.)

 

Halti kvenkultursenter fyller ti år omtrent på denne tiden.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Beskjedent nok sier Pål Vegard Eriksen at han kom til dekket bord da han i 2014 overtok som daglig leder for Halti kvenkultursenter. (Foto: Arne Hauge)

– Årene har gått utrolig fort. Nesten skummelt å tenke på hvor fort det har gått, sier daglig leder Pål Vegard Eriksen ved Halti kvenkultursenter IKS.

Anledningen er – avhengig av hvilken dato man forholder seg til – at kvenkultursenteret nå har eksistert i ti år. Pål Vegard kom inn som daglig leder høsten 2014, og har dermed vært med på siste halvdel av tiårs-jubilantens begivenhetsrike reise. Lisa Vangen var selskapets første daglige leder, en etablering som kom i kjølvannet av et prosjekt styrt av Johanne Sommersæter.

– Mye av grovarbeidet var gjort da jeg kom inn, og de siste fem årene har det vært en veldig positiv glød rundt alt som har med det kvenske å gjøre. Det har skjedd svært mye på feltet, sier Eriksen.

Det var i 2006 at Nordreisa kommune startet opp sitt kvenkulturprosjekt, noe som blant annet munnet ut i et permanent senter for kvenkulturen i Nord-Troms og Troms. Samme år ble Halti nasjonalpark- og kvenkultursenter AS stiftet. Tre år senere, den 16. desember 2009, ble det samme kvenkultursenteret først stiftet som et SUS (…), og på nyåret 2010 som et IKS (interkommunalt selskap).

– Ved en morsom tilfeldighet ble kvenkultursenteret registrert i Brønnøysund den 16. mars. Altså registrert som et selskap. I 2010 eksisterte ennå ikke Kvenfolkets dag, men tilfeldigheten med sammenfallende dato tenker vi å benytte oss av. Så på Kvenfolkets dag 2020 blir det bursdagsfeiring også for oss, sier Pål Vegard. Langt i planleggingen kan man neppe si de har kommet, men han lover allerede nå en overraskelse til folket.

– Nei, hvis jeg sier hva overraskelsen er, blir det jo ingen overraskelse, begrunner han når Ruijan Kaiku vil ha detaljer.

Siden stiftelsen fant sted fire måneder før innregistrering som selskap, fant Eriksen og co det maktpåliggende med en aldri så liten markering også nå.

– Det var på mandag denne uken, og vi markerte dagen med å slippe en youtube-video med julesangen Joulupuu oon rakennettu, sier daglig leder. Sangen framføres av barna i Kielitruisku Raisissa, og videoen er en del av prosjektet Kieliaalto, for øvrig støttet av Kommunal og moderniseringsdepartementet.

I videoen kan du se teksten barna synger, så god pedagogikk også for voksne. Se videoen her: Joulupuu oon rakennettu

– Vi må få rette en takk til alle som har bidratt, sier Pål Vegard, han nevner Kielitruisku Raisissa, Tove Raappana Reibo, Katriina Pedersen, Peter Vang, Øystein Fredriksen og Jørn Holm AS.