Vil du bli Inger Birkelunds nærmeste medarbeider i Kvääniteatteri AS? (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Ledige stillinger i kvenske institusjoner vokser ikke på trær, spesielt der kunstnerisk eller språklig kompetanse ikke er et krav. Dette er en sjelden mulighet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det nasjonale kventeateret, Kvääniteatteri AS, søker for tiden etter en løsningsorientert person som kan bekle den nye kombinasjonsstillinga som produksjonsleder/inspisent.

Det er en 100 prosent fast stilling, med lønn etter tariff, for den som måtte inneha teaterfaglig utdanning eller tilsvarende praktisk erfaring. Det framgår av stillingsutlysningen.

Hovedarbeidssted vil være Hansinkenttä/Storslett, men som turnéleder og inspisent på turneene vil det også innebære en del reisevirksomhet, samt kvelds- og helgearbeid.

Stillingen innebærer praktiske og administrative oppgaver knyttet til oppbygging av teaterorganisasjonen, drift og prosjekter, samt produksjonsledelse, og den nye produksjonslederen/inspisienten vil bli nærmeste medarbeider til administrativ leder og produsent Inger Birkelund.

Les også: Spennende ilddåp for den nytilsatte

Jobben vil passe godt til den som er motivert for å bygge kompetanse sammen med det relativt nyoppstartede teateret, og som ønsker å utvikle seg og få erfaring innen produksjonsledelse og praktisk teaterdrift.

Kvääniteatteri ønsker søknader i hende innen 1. desember.