Eskild Johansen tror ikke en blåblå regjering vil være negativt for kvensakene.