Skjermdump fra et NRK-innslag på Kvenfolkets dag.

 

Har bedt NRK uttale seg om sin språkpraksis i forbindelse med presentasjonen av årets valgresultater.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg presenterte NRK en fyldig oversikt over valgresultater på nrk.no. Her kan man søke opp kommune for kommune og finne informasjon om hvordan det enkelte parti har gjort det, endringer fra forrige kommunevalg, mandatfordeling i kommunestyret, og mere til.

Øverst på siden står naturligvis navnet på den kommunen man søker opp, og nord i landet er en del kommunenavn oppgitt på flere språk.

Etter det Ruijan Kaiku kan se, glimrer imidlertid det kvenske språket med sitt fravær. Det til tross for at flere kommuner har vedtatte navn på både norsk, samisk og kvensk.

Både Porsanger, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa har i tur og orden fått trespråklig kommunenavn godkjent av Kongen i statsråd.

Uklar praksis

Søker man for eksempel etter kommunene Storfjord og Nordreisa, står de oppført i NRKs oversikt med kommunenavnet kun på norsk.

For kommunene Kåfjord og Porsanger benytter NRK bare det norske og det samiske kommunenavnet.

Mens om man søker opp bykommunene Alta og Tromsø, som oss bekjent kun har vedtak om norsk kommunenavn, får man opp navn på både norsk og samisk.

NRKs språkpraksis later derfor til å være noe uklar.

Kontaktet NRK

På bakgrunn av dette gjorde vi tirsdag 12. september en henvendelse til NRK Pressevakt.

Vi ba om svar, aller helst fra kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, på hvilken praksis statskanalen har når de velger å benytte navn på flere språk, om de benytter kommunenavn som ikke er vedtatt, og hvorfor de kvenske kommunenavna ikke er tatt med.

I skrivende stund har NRK fortsatt ikke besvart henvendelsen, utover at de har lovet å komme med et svar. Dette vil Ruijan Kaiku komme tilbake til.