Kvenene ønsker en sannhetskommisjon for kunnskap, ikke for å lete etter syndebukker.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

– Det er også viktig med en anerkjennelse av hva som skjedde, sa leder Hilja Huru i Norske kveners forbund-Ruijan kveeniliitto (NKF-RK) under den åpne høringen på Stortinget i 15. mai. Hun påpekte at kvenene fortsatt ikke har fått en unnskyldning for konsekvensene av den politikken som ble ført.

Fremmet av SV
Det ble avholdt en åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget om sannhetskommisjon «for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge». Høringen var et representantforslag fra SVs stortingspolitikerne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes. Komitélederen Martin Kolberg åpnet med å presisere at dette var en høring for å finne ut om det er grunnlag for en gransknings- og sannhetskommisjon og hva som skal være kommisjonens mandat.

– Ikke stakkarslige
Hilja Huru ønsker at en eventuell kommisjon skal se på de direkte konsekvensene av den politikken som ble ført der og da, og nå, indirekte, slik at vi kan se hva som har skjedd etterpå. Hun har merket seg at det er blitt en internasjonal trend at man «gjør opp for gammel urett» ved å gå tilbake for å se på hva som har skjedd.
– Det som kommer frem i en slik gransking vil påvirke hvordan vi jobber fremover, både med språket og kulturen. Det vil ha noe å si for hvordan man i familiene tar tak i språk og kultur og bringer våre tradisjoner videre. Det er en byrde kan løftes fra skuldrene til mange, sa hun.
Trygg Jakola, nestleder i NKF, fulgte opp med at en sannhetskommisjon ikke skal få kvener eller samer til å fremstå som stakkarslige folk eller martyrer.
– Vi er et stolt folk. Vi ønsker ikke å være offer og en granskning må ikke bli et klageskrift, understrekte han.
– Vi må finne ut hva som har skjedd, legge dette bak oss og gå videre. Vi er ikke ute etter å finne syndebukker, påpekte Jakola.

13JA TIL MER KUNNSKAP: Hilja Huru og Trygg Jakola fastslår at de ikke ønsker offerrollen.
Ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik, har gjentatte ganger gjennom oppveksten blitt minnet på at han er av samisk opprinnelse. Han husket også at han lærte på skolen om den uretten som ble gjort mot den samiske befolkningen, men kan ikke erindre at han hørte eller lærte det samme om kvenene.
– Mandatet til kommisjon må være klar, det er ingen som ønsker en offerrolle, det er vi ferdige med, presiserte han.
– Vi må finne og tette hull i historien for å gjøre historien komplett, mente han.
– Vi ønsker en livskraftig kultur og språk, både samisk og kvensk.

Det er ventet at kontroll- og konstitusjonskomitéen vil komme med sin anbefaling til Stortinget før sommerferien.