Riinakaisa Laitila og sønnen Iisak har lært mye av det kvenske barneplateprosjektet «Elävät ja Elläimet». (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Jeg merker at Iisak har lært mye av å være med på dette musikkprosjektet, sier mamma Riinakaisa Laitila. 

 

Heidi Nilima Monsen
Heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Dette har vært et veldig spennende og lærerikt prosjekt, både for meg og for min sønn, forteller Riinakaisa Laitila som er mor til Iisak (4).

Fireåringen går i kvensk språkreir gjennom barnehagen, og det siste halve året har han vært med på musikkprosjektet  «Elävät ja Elläimet» som i slutten av mai blir barneplate.

– Vi kjente til noen av sangene fra tidligere av, som for eksempel Bää, bää karitta som har blitt sunget mye i språkreiret, men de fleste andre sangene var ukjente for oss, sier hun og forteller at det nok har vært litt vanskelig å lære noen av de lengste sangene, men med god øving så har det gått overraskende bra.

– Jeg har sett en kjempestor utvikling i språket til barna fra de startet i høst og til nå. Selv de som bare er 3-4 år har lært alle sangene, og kan nå synge disse på kvensk. Det er helt utrolig, sier Laitila som tror det har vært fint for barna å lære kvensk gjennom musikk.

Anna-Kaisa og barna Julius, June, Elvira, Frida, Olver, Alma, Hilja, Johannes og Margrete. Foto: Heidi Nilima Monsen

Viktig språkrevitalisering
Språkmedarbeider Anna-Kaisa Räisänen forteller at nettopp musikk er en lett måte å introdusere språket til de som ikke kan det aktuelle språket så bra.

– For oss har det vært viktig at alle barna skulle lære alle sangene, selv om de kanskje ikke skulle være med å spille inn alle sangene på plate. Dette gjorde vi for at de skulle lære mest mulig. Dette skal ikke bare være ett musikkprosjekt, men også ett språkopplæringsprosjekt for de barna som er med, sier hun.

Roser engasjerte foreldre

De aller fleste av barna som er med har også vært med innom språkreiret i Lakselv.

– Det gir håp for språket at barna og foreldrene er så engasjerte, sier hun, og forteller om et intensivt opplegg med ukentlige øvinger, pluss noen helger hvor de møtets for å øve på sangene.

– Det er helt utrolig at barn og foreldre har stilt opp på denne måten. Jeg er veldig glad for at alle har vært så engasjerte, smiler hun.