Farhad Arghandiwal og biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard)

Muslimske Farhad Arghandiwal syns det var en ære å få lese kvensk tekst i kirken sammen med biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard. KUVAT ERLEND SKJETNE

.

I Børselv ble det en spesiell Kvenfolkets dag på flere måter. Den gamle kvenbygda har nylig fått asylmottak, og asylsøkerne satte sitt tydelige positive preg på årets feiring. Historisk var det også at biskopen i Nord-Hålogaland tok turen til Børselv for å delta i en kvensk-norsk festgudstjeneste.

Tekst/bilder: Erlend Skjetne

 

Da de unge asylsøkerne Sina Rigi og Farhad Arghandiwal fikk forespørsel om å lese hver sin kvenske tekst under gudstjenesten på Kvenfolkets dag, var de ikke tunge å be. Rigi kommer fra Iran og er kristen konvertitt. For hans del var det en glede å få oppleve en kristen høytidsstund i sin lokale kirke. Teksten han leste var passende nok beretningen om ildtungene på den første pinsefestens dag: Jesu disipler kunne plutselig snakke alle mulige tungemål, og sannelig var språkmangfoldet stort også på Kvenfolkets dag i Børselv. Selv om lesingen gikk aldri så bra, påstår Rigi at han nok er et stykke unna å lære kvensk språk.

– Da jeg skulle jeg begynne med norsk, syntes jeg det virket enda vanskeligere enn engelsk. Men jeg må innrømme at kvensk virker enda vanskeligere enn norsk igjen, ler han.

Hva så med Arghandiwal, som er muslim fra Afghanistan: Hvordan var det for ham å lese en kristen tekst i en norsk kirke, endatil på kvensk?

– Jeg forsøker å ha et åpent sinn. Det var en ære å bli spurt av Anna-Kaisa (Räisanen) om å lese i kirken, og derfor sa jeg ja.

Passende feiring

– Hva er vel mer passende enn at flyktningene leser kvensk for oss her i dag? spurte prest i Porsanger Arne Skare, som selv har kvensk blod i årene.

– Børselv-folket dro også hit fra uår og dårlige kår en gang i tida, for å skape seg et bedre liv, legger han til.
Skare stod for prekenen på Kvenfolkets dag, men hadde god hjelp av mange andre aktører. Merethe Eidstø Kristiansen tolket til kvensk, Lakselv kirkekor sang på kvensk, og Kristin Mellem fra Tromsø sang og spilte fiolin, blant annet på den vakre kvenske salmen «Siis nouse, henkeni». Enn videre var både prost i Indre Finnmark Egil Lønmo og biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard til stede.

– Her i Børselv er jeg kommet til et kvensk sentrum, og å få delta her på selveste Kvenfolkets dag setter jeg stor pris på. Jeg er veldig glad for at kirka har fått en så viktig plass i markeringen, sier biskopen.

Lakselv kirkekor, staselig kledd for dagen

Lakselv kirkekor, staselig kledd for dagen

Biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard og prest i Porsanger Arne Skare

Biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard og prest i Porsanger Arne Skare

Kristin Mellem spilte fiolin og sang på kvensk

Kristin Mellem spilte fiolin og sang på kvensk

Sina Rigi og biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard

Sina Rigi og biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard

Farhad Arghandiwal og Sina Rigi leste på kvensk i Børselv kirke

Farhad Arghandiwal og Sina Rigi leste på kvensk i Børselv kirke

Det flerkulturelle Børselv-koret, dirigert av Anna-Kaisa Räisänen, imponerte med kvenske sanger

Det flerkulturelle Børselv-koret, dirigert av Anna-Kaisa Räisänen, imponerte med kvenske sanger