Ann-Kristin Engstad, mamma Gunnhild Engstad og stefar Kjell Johansen. (Kuva: Claus Jørstad)

 

«I alt du gjør viser du stolthet for din kvenske arv.» Det skriver Ann-Kristin Engstad til sin stefar i anledning farsdagen.

 

Vil i anledning farsdagen den 12. november hedre min stefar, Kjell Johansen, på Tyllyruto/Ildskog i Porsanger.

I alt du gjør viser du stolthet for din kvenske arv, og bærer videre verdiene som lever på gården du med andektighet forvalter som 7ende generasjon. Dine kvenske verdier er å gi gården videre i bedre forfatning enn du selv overtok den i, og stadig bygges, fornyes og vedlikeholdes det.

Gunnhild Engstad og Kjell Johansen. (Foto: Privat)

Ved deres bryllup i august i år hjemme på egen gård, var den kvenske arven naturlig sentral. Alteret var prydet med grener og gårdens kvenske salmebøker og vers. Gårdens skatter og arv skapte en vakker ramme, mens du selv var pyntet i kvendrakten, inkludert bestemødrenes skallebånd som nærmer seg 60 år. Den håndlagede dombjella fra gårdens tidligere smie ringet forsamlingen til ro før dere skred til alters.

Et lite smil lurer ofte i munnvika di, mens du stadig må hjelpe med familiens radbrekkinger på det kvenske språk. Det byr nok på underholdningsverdi at familien forsøker å bli kjent med både tapt språk og historie som har vært gjemt for oss, men du lar det lyse gjennom at det varmer at vi også viser nysgjerrighet og engasjement. Stadig får du spørsmål som krever at du må grave tilbake til barndommen, og lete etter hvordan din pappa eller bestemor ville ordlagt seg.

Du har hatt stor glede over kjennskap til det kvenske språk. I studietiden kunne språket være fint å ty til med kompiser, om en vakker dame skulle omtales. I reiser til forfedrenes fotspor og gode venner i Tornedalen, kommuniserer du gjerne med de som behersker meänkieli. På reiser i Estland leser du lett skilt og menyer. I din innsats som FN-soldat i Libanon på 80-tallet, kunne det være kjekt å forstå hva finlenderne kommenterte.

I din laden lever du utsangnet «kunnskap er ikke tungt å bære.» Du er en støtte og løfter oss i din familie. Din naturlige stolthet smitter lett over på både oss og andre rundt deg. Kiitoksi paljon! Glad i deg.

 

Ann-Kristin Engstad