NKF har bestemt at 26. april blir Kvensk Språkdag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKF har bestemt at 26. april blir Kvensk Språkdag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKF har bestemt at 26. april blir Kvensk Språkdag.

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ønsker å rette mer fokus på kvensk, og vedtok under landsstyremøtet i Alta at 26. april blir markeringsdag for kvensk språk.
– Vi er stolte av Kvenfolkets Dag, men vi ønsker å sette ytterlige fokus på kvensk språk, derfor lanserer vi 26. april som Kvensk språkdag, sa forbundsstyremedlem Evy Basso under presentasjonen av saken.

Ti årsjubileum
Det er i år ti år siden kvensk ble anerkjent som eget språk, etter at den norske regjeringa 26. april 2005 erklærte at de så på kvensk som et eget språk.
– Denne dagen har vært diskutert i ulike sammenhenger tidligere, og vi synes det er viktig med en dag som fokuserer på kvensk språk, sier Hilja Huru, leder i NKF.

Tiårsjubileet markeres i år på Tromsø Museum med et jubileumsarrangement i regi av NKF og de kvenske organisasjonene.
– I år er markeringsdagen på en søndag, men neste år håper vi at vi skal få til egne opplegg på skoler og barnehager, sier NKF-lederen.
 
Fokus på språket
I følge Huru er det viktig med en dag hvor det kan ha ulike arrangementer og markeringer med kvensk språk i fokus.
– Språkdagen kan brukes til en årlig markering av språket med tilrettelagt undervisningsmateriell i skoleverket og barnehager, og vi håper også på å få inn kvenskspråklige tekster inn i ulike medier, sier NKF-lederen.

Det er ikke tenkt at Kvensk Språkdag skal bli en offisiell flaggdag, men Norske Kveners Forbund skal jobbe for at denne dagen kommer inn i almanakken.

Vurderer felles nordisk markeringsdag
I løpet av de siste årene har NKFs forbundsstyret gjennom en serie møter med de andre kvenske organisasjonene i nord tatt opp ønsket om en felles nordisk markeringsdag.

I saksdokumentet står det at en har fått svært positive signaler på dette fra blant annet STR-T og Kvenlandsforbundet i Sverige. Saken blir tatt opp på ny i neste møte i slutten av april.

– Det har vært diskutert en felles nordisk markeringsdag, men ikke noe konkret er avgjort her ennå, sier Huru.