Hilja Huru viser fram flagget som fikk flest stemmer under NKF landsstyrets uforpliktende votering. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Hilja Huru viser fram flagget som fikk flest stemmer under NKF landsstyrets uforpliktende votering. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Prøvevoteringer viste at NKFs landsstyre ønsker felles flagg.

Da det ikke ble vedtatt kvensk flagg under fjorårets NKF-landsmøte, ble det bestemt at saken skulle tas opp på nytt under landsstyremøtet 2015. Etter flere elimineringsvoteringer og prøvevoteringer, valgte helgens landsstyre å sende flaggsaken tilbake til landsmøtet.

Først ble det avklart mot fire stemmer at en ønsket både flagg og vimpel, og ikke bare vimpel. Og da landsstyret først fikk stemme over ti flaggalternativer, fikk det blå solblomstflagget til Kvenlandsforbundet flest stemmer, sammen med et forslag fra Helge Huru basert på Tornedalens flagg med en rød midnattsol på. Det tredje mest populære flagget var Helge Hurus blå og hvite flagg med en rød sirkel.

Under en siste uforpliktende prøvevotering blant de tre favorittene, fikk Hurus Tornedalsvariant dobbelt så mange stemmer som nummer to, Kvenlandsforbundets flagg.
– Vi har jo nå fått signaler blant annet om at et felles nordisk kvensk flagg er ønskelig. Og det tar vi med oss videre, sier NKF-leder Hilja Huru.

– Hvor viktig var disse voteringene?
– De hadde ingen formell betydning, men det var viktig for forbundsstyret å få signaler fra resten av organisasjonen om hva en ser for seg, og ikke minst hva en ikke ønsker. Nå har forbundsstyret fått mandat til å ta saken videre, og vi skal sette oss ned og diskutere hvordan vi skal arbeide med dette fram mot kommende landsmøte sier hun.
Likevel kan det komme inn nye forslag.
– Ja, vi kan jo ikke nekte noen å lage nye flaggforslag, sier Huru.