Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Et enstemmig Finnmark fylkesting har nå sagt ja til å bevilge 2,5 millioner kroner til Vadsø museum/Ruija kvenmuseum.

Dette er i utgangspunktet en engangsbevilgning øremerket Varanger Museums kjøp av det gamle NRK-bygget i Vadsø. Vedtaket gjør at det første året med driftsutgifter nå er sikret.

Tidligere har kommunestyret i Vadsø enstemmig sagt ja til å legge inn bud på NRK-bygget, såframt fylkeskommunen ville bidra med driftstilskudd.

Det er foreløpig uklart når Vadsø kommune skal legge inn bud på bygningsmassen, og hvor høyt dette budet blir.

 

Lang veis vandring

Det har det mildt sagt vært mye fram og tilbake, og tilbake og frem i saken om kvenmuseet i Vadsø. Allerede ved museets etablering i 1971 ble det snakket om behov for nybygg. Flere utkast til et skikkelig kvenmuseum ble bestilt fra og med 1980-tallet.
– Jeg håper nå at en lang ferd snart er over. Det har vært en lang vandring, sukket rådmann Jens R. Betsi da Ruijan Kaiku skrev om saken i mai.

 

Trenger mer plass
Varanger museum trenger sårt større og mer moderne lokaler for kontor enn Esbensengården fra 1800-tallet som er både trang og kald. Varanger museum IKS omfatter også Ruija kvenmuseum.
– I dag holder kvenmuseet til i et eldre bygg, som er både uegnet og for trangt for vår drift. Vi trenger mer plass til utstillinger, gjenstandsmagasiner og vi trenger et arkiv, sier Kaisa Maliniemi, avdelingsleder ved Ruija Kvenmuseum
Hun ser mange fordeler ved å få kvenmuseet  inn i det gamle NRK-bygget.
– Manglene ved nåværende bygg går ut over både publikumstilbud og arbeidsmiljø. Med NRK-bygget som er til salgs som museumslokale, ville Ruija kvenmuseum ha tilstrekkelig plass til å gi et ordentlig tilbud. Vi ville blant annet få nok plass til å ha flere utstillinger parallelt, til å drive kafevirksomhet og skape et møtested for folk, sier hun.

 

Dette er saken:

  • Vadsø kommune har brukt 14 millioner kroner og nærmere 45 år på å planlegge nytt kvenmuseum.
  • Allerede ved museets etablering i 1971 ble det snakket om behov for nybygg. Flere utkast til et skikkelig kvenmuseum ble bestilt fra og med 1980-tallet.
  • Minst seks planlagte museumsbygg i Vadsø har endt på planleggingsbordet, og det anslås at det er brukt minst 14 millioner kroner på ulike små og store forprosjekter. Pengene har stort sett gått til byggefirmaer, og inkluderer kommuneadministrasjones timebruk.
  • Rådmann Jens Betsi har tidligere anslått at museet har behov for 2000 kvadratmeter gulvareral, og at et godt og framtidsrettet bygg vil koste minst hundre millioner kroner å bygge nytt.