Nyvalgt varaordfører i Kåfjord, Svein Leiros (til høyre), har tatt til ordet for et regionalt kvenpolitisk utvalg. Her sammen med ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad. (Kuva: Britt Pedersen)

 

Varaordfører i Kåfjord, Svein Leiros, takket de som «tok opp hansken» etter vedtak om opprettelse av et kommunalt kvenpolitisk utvalg. Nå skal det jobbes for et regionalt utvalg. – Regionene blir ofte sett i de satsingene man gjør, sier han.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Det er mange som skal takkes for den jobben de har gjort i fire år i alle disse utvalgene. Men jeg vil spesielt rette en stor takk til de som tok jobben etter det vedtaket vi gjorde med å opprette et kvenpolitisk utvalg. Det er utrolig viktig.

Det sa nyvalgt varaordfører i Kåfjord kommune, Svein Oddvar Leiros (Sp), fra talerstolen under konstituerende kommunestyremøte på Senter for nordlige folk den 3. oktober, i forbindelse med valg av kvenpolitisk utvalg for perioden 2023 til 2027.

Les også: Vedtok nytt kvenpolitisk utvalg

– Vi i Kåfjord er et folk av tre folk. Vi er kvener, vi er samer og vi er nordmenn, la han til.

I førersetet

– Den jobben som er blitt gjort i kvenpolitisk utvalg har blitt lagt merke til utenfor Kåfjord sine grenser. Vi har vært i førersetet når det gjelder kvenpolitikk og har etablert et politisk utvalg. Det finnes utrolig mye god samfunnsutvikling i å løfte de politiske sakene. I Fossenerklæringa ønsker vi å se enda videre på det, sa Leiros.

«Fossenerklæringa» er navnet på den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram.

Les også: «Jeg ble forespurt, og før jeg rakk å si nei så var jeg innvalgt»

– Det har også blitt drøftet å løfte det opp til et regionalt nivå, og få et regionalt kvenpolitisk utvalg.

– Så all ære til de som tok hansken og kjørte den kvenske politikken videre og løftet det fram, til de som tok jobben og den utfordringen som vi vedtok. All verdens takk, sa Leiros.

Regionene blir sett

Til Ruijan Kaiku utdyper Leiros det han sa fra kommunestyrets talerstol.

– Det er slik at jeg mener Kåfjord er i førersetet ved å ha oppnevnt et slikt utvalg, og jeg synes det har gjort en fantastisk jobb. En ting er å opprette et utvalg, men det krever dedikerte mennesker for å få det til å virke. Jeg mener de har vist vei i vellinga, sier Leiros dagen derpå.

– Hvis man mener noe med kvenpolitikken, så må man se til en utvidelse, og det er det vi har sagt i den politiske plattformen at vi skal jobbe for, sier han.

Han mener det er gjennom politiske prioriteringer man kan løfte, og sier det finnes mange eksempler.

– Se bare til samepolitikken. Det hadde ikke vært det samme i dag uten den politiske fokusen, sier den nyvalgte varaordføreren.

– Vi må se på samarbeidsområder om regionale tiltak man kan jobbe med, også de kvenpolitiske spørsmålene. Her må også regionen inn i førersetet. Hvis man står sammen blir man sterkere.

Leiros sier det er litt tidlig å si konkret hvordan det kan gjøres.

– Men å knytte det til for eksempel Interkommunalt politisk råd (IPR) tenker jeg kan være en måte å gjøre det på. Det handler om forankring i det politiske miljøet i regionen.

– Regionene blir ofte sett i de satsingene man gjør, påpeker han.