Terje Aronsen på grensen mellom Troms og Finnmark. Foto: Lill Vivian Hansen.

 

Terje Aronsen tror ikke regjeringa hører på folkets stemme.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

I Porsanger stemte 93,9 prosent nei, 5,8 prosent ja og 0,4 prosent leverte blank stemme. Valgdeltakelsen i Porsanger var på 65,3 prosent. Aronsen tror valgdeltakelsen kunne vært enda større om det hadde vært flere valglokaler.
– Det var bare valglokale i Lakselv. Jeg vet at ikke alle hadde mulighet til å komme seg til Lakselv eller stemme digitalt. Dermed fikk ikke disse avgitt sin stemme, forteller han.

Fantastisk resultat
Resultatet av avstemmingen kom ikke som en overraskelse.
– Men det er helt fantastisk vi har sagt nei i så stor grad, sier Aronsen, selv om 
vi forsåvidt visste utfallet av folkeavstemminga.
– Det er veldig bra at vi har stemt nei. Det store spørsmålet er nå hva som skjer videre, påpeker han.

Leker med identiteten
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har vært meget klar i sine uttalelser vedrørende folkeavstemminga. Fylkessammenslåinga vil bli gjennomført uavhengig av resultatet i folkeavstemminga.
– Skal vi tenke Finnmark, så leker de med vår identitet. En identitet vi prøver å bygge opp igjen, for så å få slike slag rett i fleisen, sukker han.
Aronsen siterer Georg Sauerwein, tysk språkvitenskapsmann og humanist (1831–1904) for å understreke sitt poeng:
– Tar man morsmålet fra et folk, så tar man også selvtilliten, kreativiteten og identiteten fra det, til syvende og sist livsevnen.

Kjøttvekta bestemmer
Aronsen er heller ikke nådig med våre folkevalgte.
– Det sies at vi har valgt de stortingspolitikerne vi vil ha, men vi i Finnmark har for eksempel ikke valgt Høyre, påpeker han, og legger til at vi er så få i Finnmark at i den store sammenhengen spiller det ingen rolle, kjøttvekta bestemmer.
– De tror at de er våre herrer, men det er dem ikke, fastslår Aronsen, og viser til den norske ordboka hvor det står at en minister er en lakei, tjener.

minister
– (latin ‘tjener’, av minus ‘mindre’)
(ordbok.uib.no)

Finnmark har mye å by på både av kultur og historie. Aronsen tror ikke det er noe å hente i de store planlagte gigantfylkene.
– Dem må jo skjønne det, men det er trangt mellom ørene i til de som sitter og bestemmer i Oslo. Det ser ikke ut som dem har tenkt å høre på folkemeninga, sier Aronsen.

 

Ei usko ette hallitus kuuntelee kansan ääntä

Porsangissa 93,9 prosenttii äänesti «EI». Äänestysprosentti oli 63,5 vaikka äänestyspaikka oli vain Lemmijovessa. Terje Aronsen meinaa ette monet ei pääsheet Lemmijokheen eikä het saattanheet äänestäät digitaalisesti ja siksi het ei äänestänheet.
Hän ei ole yllättynny tuloksesta.
– Met tiesimä kyllä ette tulos oon «EI» mutta ette näin paljon! Se oon aivan fantastista. Iso kysymys oon kuitenki se mitä nyt tapattuu.

Komunaaliministeri Monica Mäland oon sanonu ette fylkit liitethään kuitenki. Aronsen ei ole tytyväinen esivalthaan.
– Het sanothaan ette met olema valinheet Isontingan politikkerit mutta met finmarkkulaiset emmä ole valinheet Höyree, hän huomauttaa.
Hän halluu muistuttaa mikä ministerin paikka oon: Ministeri tullee latinan sanasta palveliija. Hänen pitäisi palvela kansaa, ei olla ko mikäki herra.

.

Stemmeresultatet for Porsanger kommune. Grafikk: Finnmark fylkeskommune