I Storfjord har Riitta Leinonen (til høyre) kommet bra i gang i sin nye jobb. (Foto: Privat/Storfjord språksenter)

 

Det har vært en travel, men spennende start for Riitta Leinonen. Hun er fersk daglig leder for landets første trespråklige språksenter, det ligger i Storfjord kommune i Troms.

 

Ingrid Aslaksen og Frank Halvorsen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

For snaut en måned siden startet Riitta Leinonen opp som daglig leder ved Storfjord språksenter. Ruijan Kaiku tok en prat med den nye lederen.

– Det har vært veldig spennende og travelt. Jeg har jo alltid vært interessert i alt som har med språk å gjøre, og siden jeg er flytende tospråklig, så syns jeg det er morsomt å bruke det i jobben også, sier hun.

Leinonen snakker med andre ord norsk, kvensk og finsk, dette fordi hun opprinnelig kommer fra Finland.

– Jeg kan en god del kvensk, jeg har jo bodd i Finnmark og Øst-Finnmark, og her i Storfjord ganske lenge. Men på nordkalotten så klarer man seg med finsk, svensk, norsk, kvensk og ikke glem samisk. Det kan jeg for så vidt ikke, men jeg har tenkt å lære meg det, sier hun.

– Hva blir jobben din, på språksenteret i Storfjord?

– Det er vesentlig administrasjon og økonomi og den type ting. Men også praktisk formidling samt aktiviteter og planlegging av nye aktiviteter. Språksenteret har jo vært i drift siden 2010, som det første trespråklige i Norge, og det er jo gjort mye godt arbeid for å bygge det opp. Jeg har ikke noe nytt konsept enda, så vi får ta det som det kommer, men det er viktig å videreføre det gode arbeidet som er gjort. Og jeg tenker kanskje å få i gang flere aktiviteter, sånn etter hvert. Man ser jo at målgruppen favner helt fra barnehagen og videre gjennom hele befolkningsgrunnlaget, sier Leinonen.

– Er det mye folk i Storfjord som man kan kalle kvener og som kanskje prater litt kvensk?

– Ja, det er en god del. Jeg tror ikke det er gjort noen opptelling, men det har jo alltid vært tre-stammers møte her, så her er det eldre som snakker kvensk, og yngre som snakker finsk. Også er det jo innvandrere som kan norsk og finsk og har lært seg alt det andre.

Les også: Fant forvirring og frustrasjon

Videre forteller Leinonen om en annen viktig ting hun anser som spennende i kommunen, og det er etnolekt. Det betyr, forklarer hun, at dagligtalen er farget av etniske språk, altså samisk, kvensk, finsk, sørnorsk, dølanorsk. Og dette er kartlagt og undersøkt i samarbeid med UiT, så dette er ikke noe som man bare tror. Det er faktisk tilfellet, viser hun til.

– En liten kommune hvor det i stor grad går i blandingsspråk?

– Ja, det er liten kommune. 1 800 innbyggere, men det er et spennende grenseland her. Bare fem mil til finskegrensa, og tre riksgrenser. Vi er den eneste norske kommunen som har grense både til Sverige og Finland. Sør-Varanger er den andre kommunen i Norge med tre riksgrenser, men der er det Finland, Russland og Norge.

– Ser du frem til det videre arbeidet i den nye jobben?

– Det gjør jeg, og jeg tror jeg allerede er kommet i gang. Det er bra med aktiviteter, så her må man bare henge med, sier hun.