Kainulaislitteratuurii saattaa heti hakkeet omala koodila Tromssan biblioteekistaki. • De nye numrene gjør det kvenske mer synlig både nasjonalt og internasjonalt, også i hovedbiblioteket i Tromsø. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Kainulaislitteratuurii saattaa heti hakkeet omala koodila Tromssan biblioteekistaki. • De nye numrene gjør det kvenske mer synlig både nasjonalt og internasjonalt, også i hovedbiblioteket i Tromsø. KUVA LIISA KOIVULEHTO

 

Kainunkielinen litteratuuri ja kainulaisista ja ruijansuomalaisista kirjoitettu litteratuuri oon saanheet oman koodin eli Dewey-numeron internasunaalissa biblioteekkisysteemissä.

 

Initiatiivin tästä teki Tromssan universiteettibiblioteekki. Prosessi kesti yli vuođen. Ensin sen sovithiin Nasjonalbiblioteekissä  maikuussa 2014 ja sen jälkhiin Ameriikassa kesälä 2015.
Kainulaislitteratuurin perusnumero oon 945 43. Ko siiheen lisäthään vielä jotaki muita numeroita tahi pukstaavia, se saatethaan klassifiseerata monela tavala.
T5—945 43 Kainulaiset/ruijansuomalaiset
T6—945 43 Kainun kieli

 

Esimerkiksi kveeninkielinen sievälitteratuuri oon saanu numeron 894.543 ja kainun kielestä kirjoitettu litteratuuri oon saanu numeron 494.543.
– Tämä muutos oon pieni assii suuressa biblioteekkimailmassa, mutta mie toivon ette nämät uuđet numerot vaikutethaan siiheen ette kainun kielestä tullee näkkyyvämpi sekä nasunaalisesti ette internasunaalisesti, bibliotekaari Philipp Conzett Tromssan universiteettibiblioteekista sannoo.
Ennen kainulaislitteratuuri oli sekaisin kaiken muun itämerensuomalaisen litteratuurin joukossa. Tyhä suomalainen ja eestiläinen litteratuuri olthiin eroitettu, ainaki engelskankielisessä systeemissä, mitä Ruijassa käytethään.

 

 

_____________________________________

Synliggjør kvensk litteratur

 

Kvensk litteratur har endelig fått egne biblioteknummer: 945 43!

Til nå har bibliotekene plassert kvenskrelatert litteratur i samme kategori som andre østersjøfinske språk og folkegrupper. I denne gruppen har til nå bare finsk og estisk har hatt egne klassifiseringsnummer. Nå har også kvenene fått sin egen plass i klassifiseringssystemet Dewey. Rett før sommeren fattet  Dewey’s Decimal Classification Editorial Policy Committee ved Online Computer Library Center (OCLC) et endelig vedtak om at kvenene skulle få eget klassifiseringsnummer.

Veien til dette vedtaket har vært lang. I fjor vår startet Universitetsbiblioteket i Tromsø prosessen ved å ta initiativ til at litteratur om og på kvensk og om kvener/norskfinner skulle få egne Deweynummer. Argumentasjonen var tredelt.
– For det første anerkjente Norge i 2005 kvensk som nasjonalt minoritetsspråk og kvener/norskfinner som nasjonal minoritet. For det andre finnes det en god del litteratur om og på kvensk og om kvener/norskfinner.  Og for det tredje vil egne klassifikasjonsnummer i DDK kunne bidra til økt synliggjøring og dermed støtte opp om revitalisering av kvensk språk og kulturen til kvenene/norskfinnene, forteller Philipp Conzett, fagansvarleg for finsk og kvensk ved Universitetsbibliotek i Tromsø.

.
Forslaget fra fagmiljøet i Tromsø ble først behandlet av Dewey-ansvarlige på Nasjonalbiblioteket i Oslo. De sendte videre et saksframlegg til The Library of Congress i Washington. Der utarbeidet den ansvarlige instansen et nytt saksframlegg som ble sendt til Dewey’s Decimal Classification Editorial Policy Committee ved Online Computer Library Center (OCLC), som er de som eier Dewey-systemet. Der ble det altså vedtatt nå i sommer.
De nye numrene i hjelpetabell 5 og 6 for kvensk og norskfinsk litteratur er:
T5—945 43 Kvener/norskfinner
T6—945 43 Kvensk

.
– Dermed kan vi nå skille ut kvenskrelatert litteratur. For eksempel får kvensk skjønnlitteratur nummeret 894.543, og litteratur om kvensk språk kan nå klassifiseres som 494.543. Denne endringa er en liten detalj i den store bibliotekverden, men jeg håper de nye numrene gjør det kvenske mer synlig både nasjonalt og internasjonalt. Slik sett kan endringa væra med på å løfta det kvenske et lite steg framover på veien til å bli en blomstrende minoritetskultur, sier Conzett.