Kai Petter Johansen. (Foto: Studieforbundet kultur og tradisjon/arkiv)

 

«Kvensk språkminoritet og kultur fortjener all støtte den kan få», skriver lederen for Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen. Dette som svar til innlegget fra distriktsredaktøren for NRK Troms og Finnmark, Håkon Grønbech.

 

Gjennom sitt tilsvar til oss viser distriktsredaktør for NRK Troms og Finnmark Håkon Grønbech at han ikke ser de belastningene unge kvener opplevde i etterkant av NRKs artikkel «Oslo kan bli Uslu – unge kvener vil ha offisielt kvensk navn på Oslo» (NRK kveeni 26. august 2022).

Han kommenterer heller ikke innholdet i kommentarfeltene på deres nettsteder, men ser behovet for er at de har et ansvar for å sørge for at det på deres nettsteder føres en saklig debatt. Det er vi glad for at Grønbech ser, og slår oss foreløpig til ro med dette svaret.

Les de første debattinnleggene her:

Kommentar fra NKF-lederen: Kvensk skrivemåte på Oslo

Svar fra distriktsredaktøren: Saken er ikke framstilt feil

Videre er Grønbech enige med oss i at det er på tide at fornorskningspolitikken opphører, og at kvensk språkminoritet og kultur i dagens samfunn fortjener all støtte den kan få for å løftes fram i et mangfoldig samfunn. Han vil også lytte til de unge og gi dem en stemme ut i befolkningen. Han tar også til orde for at det faktisk er på tide at det utredes muligheter for et offisielt kvensk stedsnavn også på landets hovedstad.

Vi kan ikke annet enn å si at dette gjør oss godt å lese og vi ser frem til den videre dialogen med NRK om hvordan de kan være med å bidra til å gjøre fornorskningspolitikken til historie.