Ute etter noe å gjøre? For tiden er det jobber å søke på enten du vil bo i Troms eller i Finnmark. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Ledige kvenske stillinger både i Storfjord og Alta.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Grensekommunen Storfjord ønsker deg velkommen som vår nye medarbeider i vår store, lille og unike kommune.»

Med søknadsfrist om 10 dager, den 21. april i år, ser Storfjord innerst i Lyngenfjorden i Troms for tiden etter kvensk språkmedarbeider. Her snakker vi om en prosjektstilling i full stilling med oppstart 1. mai i år, der foreløpig varighet er satt til 8 måneder, men med mulighet for forlengelse.

Den som søker og får jobben skal drifte ulike prosjekter i nært samarbeid med barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek. Vedkommende skal også holde kurs, aktiviteter og andre styrkende tiltak innenfor kultur og språk. Også dokumentasjon og formidling av lokale kvenske ord og uttrykk samt formidling på sosiale medier er en del av jobben.

Den som tilsettes må ha god kjennskap til kvensk eller finsk, og skal holde til ved Nordkalottsenteret i Skibotn. Dersom du vil søke eller har spørsmål om stillingen, her er lenke med kontaktinfo:

Velkommen til Storfjord der mangfold styrker

«Bli med på etableringen», kan vi lese i en stillingsutlysning på Visjona, den er fra Alta kommune. De søker etter daglig leder til sitt nystartete kvenske språksenter.

Foruten etablering og drift, er barn og ungdom hovedmålgruppen også i denne stillingen. I første omgang legges det stor vekt på å få i gang et kvensk barnehagetilbud. Som daglig leder vil du også få med økonomi og administrative oppgaver å gjøre, men da sammen med styret og Alta kommune.

Av utlysningen kan vi lese at søkere må ha kunnskaper i kvensk, tornedalsfinsk eller finsk. Kommunen skriver i den forbindelsen:

«Søkere med manglende kunnskaper i språket, må være villig til å lære seg kvensk.»

Søknadsfrist 30. april i år. ​Her er lenke med mer info om stillingen:

En ny og spennende stilling med varierte arbeidsdager