Merethe Eidstø oon kväänin kielen käänttääjä ja tulkki. Kuva: Heidi Nilima Monsen

 

Jos kirjakieli oon liijan kaukana omasta puhekielestä, sie et saata kirjoittaat niinko puhut.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Kväänin kielen käänttääjä Merethe Eidstø toivoo enämen yhtheistyötä kväänin- ja meänkielisten välilä.

– Kontaktin ja kieliyhtheistyön lissääminen olis tyhä hyvä assii, hän sannoo.

 

”Kirjoita niinko puhut”

Merethe Eidstø oon kääntäny norjasta kvääniksi vuuesta 2015. Hän työtelee Kainun institutissa.

– Mie meinaan ette kväänin kirjakieli toimii ja pärjää hyvin. Kielitingala oon semmoinen prinsiippi ette ko ihminen joka puhhuu kväänii, halluu oppiit kirjoittamhaan, niin hän saapi neuvon ette kirjoittaa niinko hän puhhuu. Se ei toimis jos meilä olis kirjakieli joka oon kauvempana siitä kielestä mitä hän puhhuu, Eidstø perustellee.

Ko Eidstø lukkee meänkielissii kirjoi omile lapsile, se toimii hyvin, ko hän oon vantta lukkiija.

– Mutta puolesthaan ko yksi minun sukulainen oon lukenu meänkielistä kirjaa lapsile, hän oon sanonu ette «met emmä sano noin», Eidstø muistelee.

 

– Kynnys nousis

Hän meinaa ette kväänin ja meänkielen kirjakielii ei piä yhistää justhiinsa nyt ko kvääninkielen elästyttäminen oon vasta alkanu.

– Jos meile tulis uusi kirjakieli, mie luulen ette se tuntuis ihmisille vierhaalta. Kynnys alkkaat kirjoittamhaan nousis. Meilä oon iso haastet siinä ette kväääninkieliset alkais lukemhaan ja kirjoittamhaan ommaa kieltä.

– Mutta Eira Söderholm sannoo ette meänkieli ja kväänin kieli oon niin samanlaiset. Mikä se oon vierasta?

– Se kunka samanlaiset kielet oon, se henkkaa sen kans keneltä sie kysyt. Jos sie olet harjaintunnu lukemhaan sekä kväänin ette meänkieltä ja sie työtelet kielen kans, se ei ole niin iso ero. Mutta jos sie et ole tottunu, ero tunttuu isomalta. Esimerkiksi ko tarvithaan uussii sannoi, meänkieli lainaa ruottista ja kvääni norjasta.

Eidstø sannoo ette ajatus oon kuitenki intressantti.

– En ole vasthaan, mutta nyt oon liijan varhain. Piian se joskus tulleevaisuuessa kirjakielet saatettais yhistää mutta ei ainakhaan vielä. Piämä kontaktii ja opima toinen toisilta! Eidstø sannoo.

 

Luje lissää: Saattaisko kväänin ja meänkielen kirjakielen yhistäät?

Luje lissää: Kirjakielten yhistäminen ei oikhein innosta