Kvenfolket trenger tiltak skal de få reddet språket sitt. Forbundet deres har nå kontaktet regjeringen i brevs form og spurt om det egentlig blir noe av de mange foreslåtte tiltakene. (Illustrasjonsfoto/arkiv: Arne Hauge)

 

Det kryr av klare visjoner og konkrete tiltaksforslag for å styrke og løfte kvensk språk, men blir overhodet noen av dem fulgt opp fra myndighetshold?

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Har regjeringen fulgt opp noen av de mange kvenske anbefalingene fra referansegruppa? I tilfellet ikke, har de tenkte å følge dem opp nå?

Det er i grove trekk to av de mest sentrale spørsmålene som Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund retter til myndighetene i et brev adressert 6. november i år.

Med kopi til blant andre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og utdanningsdirektoratet, må Kommunal- og distriktsdepartementet samtidig svare på om de ser for seg å starte arbeidet med en ny plan, for en ny periode, for kvensk språk.

Trenger en samlet plan

Det NKF som utgangspunkt viser til, er «Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021.» Sammen med Kvensk språkråd og Kvenungdommen gikk de for en tid siden gjennom denne planen, det var på vårparten i år. På den bakgrunn spør de altså regjeringen om anbefalingene er fulgt opp, alternativt blir fulgt opp, samtidig som de altså etterspør en ny plan.

I brevet vises det til tre overordnete anbefalinger samt en hel haug med konkrete tiltak, før forbundet avslutter slik:

«Sannhets- og forsoningskommisjonen påpeker i sin rapport at Stortingets vedtatte politikk overfor skogfinner, kvener og samer ikke har blitt fulgt opp. Vi har forventninger til at regjeringen raskt kommer tilbake med forsterkede tiltak for kvensk språk og at det samtidig utarbeides en ny samlet plan for kvensk språk med ambisjon om å løfte kvensk språk til nivå III.»

Tilbud til barn

Det siste de skriver inngår for øvrig som en del av de tre store anbefalingene, der en egen kvensk samlet plan pluss et hurtig løft opp på nivå III anses som overordnet viktig.

Mange av de konkrete tiltakene bør være kjent fra før, det fører for langt å nevne dem alle. Det går på styrking av ulike institusjoner som Kvensk institutt, språksentre og universitet. Skole- og utdanningssektoren tilgodeses med mange ulike tiltak, og det går på kvenske medietilbud til barn. Midler til satsing i kommunene, språksamarbeid meänkieli og kvensk, mer oversetting, de fleste områdene er berørt i den anbefalte tiltakspakken.