NRK vil lansere en ny og fremtidsrettet nettløsning som skal erstatte Finsksendinga.

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Om en drøy måneder, 13. desember, vil NRK vil slutte å sende på FM-nettet i Finnmark og Troms. I resten av landet er FM-nettet allerede slukket.
Finsksendinga, som har eksistert siden 1970, og som til nå har vært det eneste tilbudet for kvener og finsktalende i NRK-systemet opphører samme dag. Istedenfor Finsksendinga har NRK lovet en ny kvensk satsing.
– Klart at det skal bli et nytt tilbud, sier regiondirektør i NRK, Tone Kunst og legger til at den nye satsingen vil bli lansert før jul.

Fremtidsrettet satsing
NRK jobber med en nettløsning som skal overta når Finsksendinga opphører. I følge Kunst er dette arbeidet nå inne i siste fase. NRK har ønsket å bruke tid på prosessen med å finne ut hvilket tilbud de tenker er den beste løsningen. Det er gjort innsiktsintervjuer og det er sett til Sverige og Sveriges radio sin sending på meänkieli.

– Vi jobber med et nettilbud til kvener. Dette mener vi er både fremtidsrettet og riktig for å nå målgruppen, forteller Kunst.
– På nett når vi ut til kvener over hele landet – og i utlandet, både gamle og unge, mener hun.
I tillegg har NRK hatt workshops med utviklere og de har hatt kontakt med det kvenske miljøet for på å kartlegge de prioriterte områdende.
– Vi har fått kartlagt og betonet forskjellige behov fra forskjellige grupper. For NRK er det viktig at både språk og kultur på et vis må bevares. I tillegg skal denne satsingen være samlende, forklarer Kunst.

Bedre tilbud
Kunst mener nettilbudet med tiden vil utvikle seg til å bli et mye bedre tilbud enn det tilbudet som har vært til nå.
– Nå jobber vi med utforming av innholdet, sier Konst.
– Tanken har vært å samarbeide med de innholdsprodusenter som allerede produserer kvensk stoff til media, forklarer hun.

Lanseres før jul
Kunst vil ikke forskuttere hvilket innhold denne lanseringa vil ha, men hun fastholder at modellen skal være fremtidsrettet med både lyd og bilder.
– Folk må få mulighet til å høre språket. I dag finnes det flere kvener enn kvener som kan kvensk, sier hun.
– Det er også meningen at dette nettstedet skal stå seg godt i årene fremover. Nå kommer vi i gang og så blir veien litt til mens man går, sier hun.

Savner informasjon
Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto savner informasjon fra NRK om deres nye satsing. Derfor ble det i august sendt brev til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hvor man minnet om NRKs samfunnsansvar som allmennkringkaster og konvensjonene som slår fast at tilbud rettet mot de nasjonale minoriteter skal skje i samarbeid med de berørte parter.
– Vi er glad for at det jobbes med et nytt tilbud, men vi savner informasjon og forventer at NRK tar kontakt med oss, sier leder i NKF – RK, Hilja Huru.
Også Ruijan Kaiku har vært i møte med NRK i juni 2016.
– Vi er kjempespente på hva NRK med alle sine ressurser vil gjøre nå, sier administrerende direktør Tor Sara i Ruijan Kaiku.
Forbundsleder i Norsk-Finsk Forbund, Nils Petter Pedersen, regner med det er overgangen til DAB som gjør at Finsksendingen utfases.
– Vi har ikke fått noen henvendelser fra NRK. Vi får avvente til vi eventuelt får en henvendelse før vi kommer med noen kommentarer til dette, sier han.

Laila Lanes, journalist i NRK Troms, har fått ansvaret for NRKs kvenske nettsatsing.

Barn og unge
Journalist Laila Lanes i NRK Troms har fått jobben som prosjektleder for nettlanseringen og har akkurat startet jobben med de praktiske tingene som må løses i tillegg til innholdet på nettstedet.
– Jeg holder på å ta kontakt med de kvenske miljøene, forsikrer hun, og legger til at både NKF-RK og Ruijan Kaiku står på lista.
Hovedmålgruppen til den nye satsingen vil være unge og unge voksne med barn.
– Men vi vil ikke glemme voksne og eldre, sier Lanes, uten at hun vil konkretisere innholdet ytterligere.

– Nå jobber vi frem et førstetilbud som vi håper å ha klart den dagen FM-nettet stenges, så vil vi utvikle tilbudet etter hvert, sier Lanes.