Bjørnar Seppola, Kvenlandsforbundet. Foto: Emil Kieri

Bjørnar Seppola i Kvenlandsforbundet er ikke imponert over regjeringens forslag til statsbudsjett. 

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Seppola mener dette er en fortsettelse av det som til nå har vært en for tilfeldig og svak innsats på kvensk/finsk språk og kultur. Regjeringa har foreslått en økning på 2 millioner kroner til å sette i verk den kommende målrettede planen for kvensk språk.

– Dette er alt for lite til at det vil bety noe, mener Seppola, 2 millioner kroner vil høyst sannsynlig ikke være nok til å dekke et konsulenthonorar engang.
– Om regjeringen virkelig ønsket å gjøre en innsats for språket måtte beløpet være betydelig høyere, fastslår han.

Tidlig språkinnsats
Det har de siste ti-årene vært en kraftig tilbakegang i antall kvenskspråklige. Seppola tror tidlig språkinnsats er viktig for at språket skal overleve.
– Det enkleste vil være å starte med språkopplæring hos førskolebarn, i grunnskolen kan det allerede være for seint, sier han.
En barnehage som bygger på prinsippet om at personalet skal snakke språket vil i følge Seppola koste omlag 4 millioner kroner. Han anbefaler at vi støtter opp om de familiene som prøver å lære barna sine kvensk/finsk.
– Språket dør når det siste barnet slutter å snakke kvensk, sier Seppola.

Håpløst
– Den måten vi jobber på med språket på i Norge i dag vil ikke revitalisere språket, fastholder Seppola, og legger til at to timer språkundervisning per uke har ingen betydning i forhold til å revitalisere språket.
– I dag ser det håpløst ut. Heller ikke dette budsjettet har tatt høyde for dette, sier han.
Han mener også det er en betydelig skjevfordeling mellom midlene til det samiske og det kvenske.