Unni Elisabeth Huru fra Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

«At Troms og Finnmark fylkeskommune avlyser Kvenkonferansen 2023 er oppsiktsvekkende. Det gjør de uten å blunke, på kort varsel og uten å involvere kvenene i beslutningen.» Kommentar ved Unni E. Huru, nesteleder i NKF.

 

Norske kveners forbund gir full støtte til Bernt Isaksen og Tromsø kvenforening i deres reaksjon på at Kvenkonferansen 2023 blir avlyst. Og vi går lengre. Vi vil i brevs form gjøre det helt klart for arrangørene av Samekonferansen at vi ikke aksepterer å bli behandlet på denne måten. Vi vil ikke melde oss på. Det ville være å legitimere denne beslutningen. Vi vil ha en egen to-dagers konferanse for kvener.

Her kan du lese intervjuet med Bernt Isaksen og mer om bakgrunnen for saken: Urolig for at den kvenske stemmen vil forsvinne

Under begrunnelsen av at temaet «oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport» har så mange felles møtepunkter at det sees som mest hensiktsmessig at det er et felles arrangement, har fylkesrådet nylig bestemt at de slår sammen Samekonferansen og Kvenseminaret til en felles møteplass. Så føyes det til at «Kvenseminaret utgår dermed som et selvstendig arrangement i 2023, men vil være tilbake i 2024». Dette er ikke hensiktsmessig for oss.

Avlysningen viser at arrangørene ikke har forstått innholdet av rapporten, og heller ikke sin rolle. Et av hovedtiltakene Sannhets- og forsoningskommisjonen foreslår, er å sørge for at kvenene får medbestemmelse i saker som angår oss. Her er vi ikke engang blitt spurt om det passer for oss å flytte, avlyse eller krympe en viktig arena til å bli sett og hørt. Hvordan kan vi kunne forvente at vi skal bli hørt på andre områder?

I programmet ser vi at det kvenske perspektivet er skjøvet så langt ut det er mulig. Vi har ikke blitt invitert til å bidra til at man på en konferanse som angår kvener, har temaer vi selv definerer som vesentlige. De har ikke engang jobbet for å noen som kan legge fram «Kvenske perspektiver og oppfølging av rapporten». Dette viser en ufølsomhet som er til å ta og føle på, og bidrar ikke i retning av forsoning.

Denne provokasjonen kommer oppå en nylig hendelse som synes å ha sklidd unna uten at noen har heftet seg ved den: Fylkeskommunen utlyste nylig en femti- og en hundre prosents stilling som rådgiver innenfor kulturfeltet. Uten å ta med at det vil være en fordel om søkeren hadde kompetanse på kvensk språk, kultur og samfunnsliv. I kjerneområdet til den kvenske kulturen.

Gjennom å avlyse Kvenkonferansen 2023 utviser Troms og Finnmark fylkeskommune uforstand, gir ønsket om forsoning et slag for baugen og bidrar til å forlenge fornorskingspolitikken. Vi anmoder regionale myndigheter til å utvise langt større forsiktighet i framtiden, og at de begynner en selvransakelse som er nødvendig for at det skal bli en sann forsoning i nord. De har en selvstendig rolle i å bryte med fortiden og bidra til å bygge en framtid.

 

Unni Elisabeth Huru
nestleder
Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto.