Slottet. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Noen av dem man kunne forvente ville huske kvenene 16. mars, gjorde det. Andre det ikke.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

På Kvenfolkets dag den 16. mars var det mange som gratulerte det kvenske folket med dagen. Også kongehuset og myndigheter på flere ulike nivå. I denne saken har vi samlet noen av de sentrale hilsningene fra sosiale medier.

Hilsen fra Kongehuset

På Kongehusets facebookside kunne man lese: «Onnea päiväle. Den 16. mars er kvenfolkets dag. Kvenfolket er ett av de opprinnelige folkeslagene på nordkalotten og anerkjent som en av fem nasjonale minoriteter i Norge», og videre:

«Nasjonale minoriteter er grupper med langvarig tilknytning til landet. Når kvensk bosetting i Norge tok til, er ukjent, men nevnes i skriftlige kilder fra 1500-tallet.»

«Hyvvää kväänin kansanpäivää! Gratulerer med kvenfolkets dag.»

Trakk fram uretten

På Stortingets facebookside ble det også lagt ut gratulasjonshilsen. Også her heter det at «Kvenfolket er ett av de opprinnelige folkeslagene på nordkalotten.» Ved innlegget var det også en videohilsen fra Stortingspresident Masud Gharahkhani.

Han sa blant annet at «det er et stykke igjen før det er gjort opp for den uretten som har vært gjort mot kvener og kvensk kultur.» Hele videohilsenen kan sees her:

Staben husket på

De foregående års videohilsener fra statsministeren later til å ha uteblitt i år. På statsminister Jonas Gahr Støres facebookside, som hadde en fyldig og flott hilsen på Samefolkets dag, ble ikke den kvenske nasjonaldagen viet noen plass i år.

Til tross for det, så husket i alle fall staben på Statsministerens kontor på kvenene den 16. mars:

«Onnee kväänikansan päiväle – gratulerer med kvenfolkets dag» het det på facebooksiden «Statsministerens kontor (Norge).»

Hilsningsinnlegget hadde også viet plass til kunstprosjektet Vastavirthaan (motstrøms), med en flott video om og med gruppen Jokiroikka, som for tiden har ei utstilling stående på Deichman Bjørvika i Oslo. En utstilling som har fått bidrag fra kvener og andre interesserte fra hele landet.

Markerte på fylkestinget

Fylkesordfører i Troms og Finnmark fylkeskommune, Tarjei Jensen Bech (Ap), åpnet fylkestinget den 16. mars med en hilsen til kvenfolket, der han blant annet benyttet anledningen til å takke ildsjelene som i årevis har stått på for å synliggjøre den kvenske kulturarven.

Les hele hilsenen her

Kvenfolkets dag ble også markert med kulturelt innslag under fylkestingsmøtet.

«Oikhein hyvvää kväänikansan päivää. Her kan du se Frida Lydia Hansen og Alexander Aarøen Pedersen sin nydelige fremførelse av sangen «Hyvän Illan» fra markering av Kvenfolkets dag på fylkestinget i dag», het det i den digitale hilsenen fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tre språk og tre farger

I god «tre stammers møte»-ånd: På Sametingets facebookside var det et trespråklig innlegg med hilsen fra Sametingspresident Silje Karine Muotka, kreativt adskilt av de tre sentrale fargene i kvenflagget. Først på samisk, så kvensk og til slutt på norsk:

«Sávvat kvenaide hui ollu lihkku álbmotbeivviin. Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka sávvá hui olu lihku kvenaálbmotbeivviin odne, njukčámánu 16. beaivvi.»

«Hyvää kväänikansan päivää. Hyvvää kväänikansan päivää ja hyvvää feirausta.»

«Gratulerer med kvenfolkets dag. Sametingspresident Silje Karine Muotka ønsker til lykke med kväänikansan päivä – kvenfolkets dag i dag, 16. mars.»

«Kvenministeren»

Kommunal- og distriktsminister, også kalt «kvenministeren», Sigbjørn Gjelsvik leder «kvenenes departement» på Stortinget. Noen ville kanskje forvente en digital hilsen fra den kanten, på kvenenes store dag?

Den finnes på facebooksiden til Kommunal- og distriktsdepartementet. Der sier ministeren blant annet at «markeringen bidrar til å gjøre det kvenske og norskfinske kulturen mer kjent i hele samfunnet.»