Navnet på museumet som flytter inn i det gamle NRK-bygget i Vadsø skal hete Ruija museum. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

– Vadsø Museum må få det formelle nasjonale museumsansvar for det kvenske, samt en fast driftsstøtte som gir de mulighet til å utføre oppgaven, mener Norske Kveners Forbund. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

– Vadsø Museum må få det formelle nasjonale museumsansvar for det kvenske, samt en fast driftsstøtte som gir de mulighet til å utføre oppgaven, mener Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto som nå krever at kvenmuseet i Vadsø får status som nasjonalt museum for kvener.

I et brev til departementet fremhever kvenorganisasjonen at kvenene er den eneste av de store nasjonale minoriteter i Norge som ikke har et museum med særskilt nasjonalt ansvar.

– Vadsø Museum -Ruija Kvenmuseum har påtatt seg oppgaven som kvenmuseum, men har ikke fått statlig ansvar og øremerkede midler som gjøre de i stand til å utføre oppgaven. De har i mange år arbeidet for å få et nytt museumsbygg, og har nå flyttet inn i nye lokaler i Vadsø med fasiliteter som gjør de i stand til å utføre de oppgaver som bør ligge inn under et museum med nasjonalt ansvar. Nye lokaler er ervervet uten statlig bistand, ved et felles løft fra Vadsø Kommune og Finnmark fylkeskommune. Nå er det på tide at staten kjenner sin besøkelsestid og tar ansvar for å sikre kvenene sitt museum, argumenterer NKF.

Ekspertise

Over tid har Vadsø Museum bygd opp ekspertise både på lokale- og kvenske/norskfinske forhold, men i følge NKF er det helt nødvendig med nye stillinger for å sikre kompetanse på både materiell og immateriell kulturarv.

– Når det gjelder immateriell kulturarv har Norge skrevet under på FN-traktater, men har ingen fagmiljøer til å følge opp ansvaret for nasjonale minoriteter, som er en av hovedgruppene for traktaten. Dette ansvaret kan Vadsø Museum ta om de blir gitt ressurser til å utføre arbeidet. Når det gjelder materiell kulturarv finnes det heller ikke her fagmiljø som kan sikre disse på en tilfredsstillende måte i dag, forklarer NKF til departementet.

Språksenter

Da museet endelig fikk flyttet inn i de tidligere lokalene til NRK i Vadsø, ble driftsutgiftene imidlertid høyere for nybygget enn for eksisterende bygg, og siden kommunens økonomi er anstrengt mener NKF at det er absolutt nødvendig med statlig støtte til drift.

I tillegg har NRK-bygget flere kontorplasser enn det museet selv behøver, noe NKF mener kan benyttes til opprettelse av et kvensk – finsk, eventuelt også samisk språksenter.

– Vi har fått positive signaler om at regjeringen ønsker å satse på kvensk språk og kultur, og nå har man en unik sjanse til å gjøre noe som virkelig monner for kvensk kultur. Når regjeringen en gang lager en helhetlig plan for kvensk språk, vil språksenter være en naturlig del av dette, mener NKF som håper regjeringen viser handlekraft og tar ansvar for at også kvenene får et nasjonalt museum.

– Vi ber departementet ta et møte med Vadsø Museum snarest for å følge opp saken, skriver NKF som gjerne også stiller i et møte med departementet for å diskutere saken.