Silja Mattila og Willy Ørnebakk ser fram til å presentere en handlingsplan for kvensk språk og kultur for Troms i løpet av året. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Silja Mattila og fylkesråd Willy Ørnebakk etterlyser innspill til sin handlingsplan for kvensk språk og kultur for Troms,
KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Troms fylkeskommune går nå bredt ut og etterlyser innspill til sin kommende handlingsplan for styrking av kvensk språk og kultur.

– Troms fylkeskommune ønsker å involvere og inkludere de kvenske miljøene i arbeidet med å utarbeide denne strategiplanen. Sammen med de kvenske miljøene kan vi bidra til et større løft. Vi ønsker å synliggjøre og revitalisere en del av kulturarven som er i ferd med å forsvinne. Vi vil løfte det kvenske både for kulturens egen del, men også for å styrke kulturlivet i Troms, står det i en invitasjon fra fylkeskommunen rettet mot kvenske lag, foreninger og institusjoner som vil komme med innspill til handlingsplanen.

Satser på de unge

Fylkeskommunen har allerede kommet så smått i gang med å lage det som blir den aller første offentlige helhetlig handlingsplan for styrking av kvensk språk, identitet og kultur. Fylkeskommunen ønsker spesielt at tiltakene skal rette seg mot barn og unge i Troms.

– Ambisjonen til Troms fylkeskommune er at alle barn og unge i Troms skal ha kunnskap og bevissthet om at kvensk språk og kultur er en naturlig del av vårt nordnorske mangfold. Barn og unge med kvensk tilhørighet skal ha mulighet til å oppleve og være stolt over egen kultur og kulturuttrykk. De skal gis mulighet til å utforske slektas språk, og bidra med egen innovativ skaperkraft for å bringe kulturen videre, forklarer fylkeskommunen.

Det fylkeskommunen først og fremst ønsker svar på er hvilke utfordringer og hva slags tiltak som bør løftes frem i en slik plan. Innspill sendes til lene.hansen@tromsfylke.no innen 15. september 2016.

Målet er at handlingsplanen skal være klar i løpet av året.