– Departementet har tatt umiddelbare grep for å løse den uheldige situasjonen, sier statssekretær Anne Karin Olli. (Foto: Stortinget)

 

Mener å ha tilrettelagt godt for stabil drift.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har ikke fått noen signaler om at de utbetalte midlene ikke dekker driftsutgiftene til Norske Kveners Forbund. Departementet har hele tiden vært opptatt av å sikre en stabil drift av organisasjonen, og derfor kommer permitteringsnyheten som en overraskelse på departementet.

Det er Anne Karin Olli som sier dette, i en reaksjon på saken Ruijan Kaiku publiserte i går tirsdag 26. mars.

Les bakgrunnen her: – Nå sendes permitteringsvarsel

Olli er statssekretær for kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD, som inntil nylig besørget forvaltningen av det mye omtalte driftstilskuddet, som nå i 2019 lot vente på seg i en slik grad at NKF fant det riktig å varsle risiko for permittering av forbundets 2 ansatte.

Olli minner på sin side om hva Regjeringen har bestemt, nemlig at fra inneværende år skal Kulturrådet forvalte driftstilskuddet til nasjonale minoriteter. Noe som betyr at det er Kulturrådet som vil fordele midlene for utvikling av de nasjonale minoritetenes språk, kultur og samfunnsliv.

Ville trygge de ansatte

– I dette overgangsåret kommer utbetalingen av tilskuddet av budsjettekniske årsaker noe senere enn normalt. Det er beklagelig, men departementet har tilrettelagt for stabil drift ved å forskuddsbehandle og utbetale prosjekttilskudd som kan brukes til normal drift. Dette for å sikre stabilitet og for å trygge de ansatte, sier Olli.

Les mer om dette her: Får ikke driftsmidler eller lønn før i april: – Uholdbar situasjon

Gladnyhet: Det ordner seg

Samme dag som Ruijan Kaiku presenterte NKF’s varsku om fare for permittering, utviklet saken seg i gledelig retning for generalsekretær Ivar Johnsen og resten av forbundet. Et faktum stadfestet i utsagn fra Olli.

 Departementet har umiddelbart tatt grep for å løse den uheldige situasjonen som NKF har havnet i. Vi har nå tatt kontakt med Norske Kveners Forbund og varslet om at driftstilskuddet utbetales i disse dager. Dette vil sikre at driften går som normalt, lyder gladnyheten fra statssekretæren.