Elka

 

Kuvasarjoi ja arvauksii.

 

Arvauksii yksi:

Mihin kysymyksheen sie et saata kosk-haan vastata «Kyllä»?
«Nukkukko sie?»

Arvauksii kaksi:

Mikä kastuu enämen mitä enämen sie kuivaat?
Hantuuki.

Arvauksii kolme:

Mikä äijä ei ole koskhaan ollu lapsi?
Lumiäijä.

Arvauksii nelje:

Mikä oon musta ko met saama sen, punainen ko met käytämä sitä ja harmaja ko met heitämä sen?
Hiili.

Arvauksii viisi:

Millä oon kaula mutta ei päätä?
Poteelilla / Flaskulla.

Arvauksii kuusi:

Minkä se saatat pittäät sen jälkhiin ko sie olet antanu sen?
Kunniasanan.

Arvauksii seittemen:

Millä elläävällä oon turkki ja se näkkee yhtä hyvin kummastaki päästä?
Sokkeela kissala.

Arvauksii kahdeksen:

Ko kissa mennee ovesta ulos, se kattelee ensin yhtheen suunthaan ja sitte toisheen suunthaan. Miksi se tekkee niin?
Ko se ei saata kattoot molemphiin suunthiin yhtä aikkaa.

Arvauksii yhdeksen:

Milloin kissa mennee ulos neljelä jalala ja tullee takaisin kahđeksan jalan kans?
Ko sillä oon hiiri suussa.

Arvauksii kymmenen:

Milloin vihainen koira saattaa tulla sisäle?
Ko ovi oon auki.

Arvauksii yksitoista:

Miksi koira heiluttaa häntää?
Koska koira oon suurempi ko häntä. Se olis eriskumhaista jos häntä heiluttais koiraa.

Arvauksii kaksitoista:

Kunka sie saat koiran lopettamhaan haukkumisen biilin takapenkilä?
Päästä sen etupenkile.

 

Hajettu kirjasta Jørn Roeim, Barbas store gåtebok (1998)