Også på akademisk nivå markeres Kvenfolkets dag. Her fra campus-området ved Universitetet i Tromsø. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

En etymologisk forelesnings-reise ved UiT på Kvenfolkets dag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Universitetet i Tromsø har planen klar for Kväänikansan päivä, Kvenfolkets dag førstkommende onsdag 16. mars.

På plakaten står en forelesning ved en dosent og førstelektor i kvensk og finsk. Han heter Mikko Heikkilä, og skal holde et foredrag kalt «Fra Finland til kveners nordlige land – en etymologisk tidsreise.»

Etymologi handler om ordenes opprinnelse, og blant de ord Heikkilä tar for seg, finner vi altså kven, kvenland og kainu/kainulainen.

Forelesningen holdes ved UiT Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Dersom du er i nærheten, kan du mer spesifikt møte opp ved Universitetsbibliotekets sal UB132 på campus Breivika, der forelesningen holdes fra 12.15 til 13.00.

Samme dag arrangerer Universitetsbiblioteket for øvrig en bokutstilling de har kalt «Kvenenes historie fortalt gjennom bøker.» Det framgår fra invitasjonen at Leena Niiranen blir å høre i forbindelse med utstillingen, der klokkeslettet for oppmøte er 13.15.

«Der viser vi frem bøker som kvener leste på 1700- og 1800-tallet. I utstillingen har vi en gammel finsk bibel fra 1685, og annen religiøs litteratur og tospråklige lærebøker som ble brukt i undervisningen av kvenske barn på 1800-tallet», heter det fra arrangøren.

Til slutt tar vi med at den finske bibelen bare blir vist fram på Kvenfolkets dag, og at det fra klokken 14.00 serveres kaffe i 1. etasjen på Kultur- og samfunnsfagbiblioteket.