I dag var representanter fra Sametinget, Norske Kveners Forbund (NKF), Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund på Stortinget for å møte Presidentskapet i forbindelse med oppnevning av sannhetskommisjon.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

– Jeg er glad vi er i gang og ser frem til prosessen videre, sier leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, som stilte på møtet sammen med styremedlem, Beate Wilhelmsen.

Sannhetskommisjon
Stortinget vedtok 20. juni i år å opprette en kommisjon som skal granske virkningene av fornorskningspolitikken og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.
Leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, sa at dette er en merkedag for Stortinget da saken ble åpnet for et samlet Storting.
Han påpekte også at det å få en felles forståelse av en svært vanskelig fortid vil være grunnlaget for en forsoning mellom den norske, samiske og kvenske befolkningen.

 

– Jeg er glad vi er i gang, sier leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru og styremedlem, Beate Wilhelmsen. Kuva: Tor Petter Gulbrandsen.

Mandat og sammensetning
Presidentskapet har fått i oppgave å utarbeide mandat og sammensetning av kommisjonen. Dagens møte skulle nærmere på kommisjonens navn og et endelig mandat samt drøfte hvem som skal sitte i denne kommisjonen.
– Det har vært et greit møte hvor vi særlig har diskutert mandat, uten at vi har konkludert, forteller Huru.
– Vi trenger litt tid på særlig mandatet og at dette skal bli forankret i det samiske og kvenske samfunnet, forklarer hun, og ser for seg at både mandat og sammensetning vil være noe mer klart nærmere sommeren.
– Det er viktig at det kvenske samfunnet inkluderes hele veien både før og underveis i prosessen, mener hun.