Fjøs og tilbygg på Repokoski/Revfossnes i Porsanger kommune. Fjøset, til høyre, og tilbygg, til venstre, er nå under fredning. Det vaier som vi ser kvensk flagg over bygningene. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

 

Den fjøsen er et «viktig eksempel på kvensk bosetting.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Like før nyåret gikk Troms og Finnmark fylkeskommune ut med forslag til fredning av en fjøs i Finnmark.

Saken gjelder fjøset på Repokoski/Revfossnes i Porsanger kommune, der fylkeskommunen nå har utarbeidet et forslag til vedtak om slik fredning. I den forbindelse er saken sendt til offentlig ettersyn, og skulle du ha eventuelle merknader til dette fredningsvarselet, så ber fylkeskommunen om at de sendes dem innen 3. februar i år.

Det er Riksantikvaren som til syvende og sist må vedta eventuell fredning, dette i tråd med kulturminneloven av 1978. Det framgår av kartet at området rundt som også foreslås fredet, er beskjedent i størrelse. Langt mindre enn ei vanlig boligtomt, etter det Ruijan Kaiku kan se av vedlagte kart i fredningsforslaget.

Formålet med fredningen er å bevare fjøset i Repokoski som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på kvensk bosetting i Lakselvdalen og i Finnmark.

Vi tar også med at fjøset ligger på eiendommen med gårds- og bruksnummer 20/17, dette altså i Porsanger. Forslaget omfatter for øvrig fredning av fjøsets eksteriør, samt et tilbygg og som nevnt et mindre område rundt anlegget. Det siste for å unngå former for inngrep like ved de verdifulle, kvenske bygningene.