Vilde Christoffersen Walsø er leder i Norske kvener Midt-Norge. (Foto: Erlend Skjetne)

 

Siste tilskudd til Norske kveners forbunds flora av lokallag, er laget med navnet Norske kvener Midt-Norge.

 

Erlend Skjetne

 

Med det ønsker man å favne ikke bare Trondheim og Trøndelag, men også kvener i nabofylkene, om det skulle finnes noen. Laget har hatt et oppstartsmøte og fått konstituert seg, og 4. oktober fikk de besøk fra Kvensk institutt i Børselv.

Lærevilje

Det var Hilde Skanke som reiste den lange veien for å holde et foredrag om kvenene, der det imidlertid var laget selv som hadde «bestilt» emner de var interesserte i å høre mer om. Dermed gikk man helt tilbake til gamle Ottars beretning fra om lag 890, men kom snart inn i den noe nyere historien, med folkevandringer og etter hvert fornorskning, og i den andre enden en revitalisering av kvensk kultur.

Det var også interesse for å lære mer om det kvenske språket, og en enkel innføring fikk man saktens.

– Men vi vil prøve å få til et fyldigere språkkurs etter hvert, forteller Vilde Christoffersen Walsø, leder i Norske kvener Midt-Norge.

På leting

Blant de fremmøtte var Hege Elisabeth Karlsen fra Trondheim. Man kan ikke høre på dialekten hennes hvilken arv hun bærer på. Men med ei bestemor fra Varanger og ei fra Tromsø, er det trygt å si at hun har en tilhørighet i nord.

– Denne delen av min historie har interessert meg hele livet, forteller hun.

Hege Elisabeth Karlsen vil vite mer om sin kvenske arv. (Foto: Erlend Skjetne)

– Som 16-åring reiste jeg til Kautokeino for å begynne på den samiske videregående skolen der, rett og slett fordi jeg ville lære mer. Jeg er også med i en samisk forening her i Trondheim. På varangersida av slekta mi er det kanskje en blanding av samiske og kvenske gener. Men nå vet jeg at bestemora mi som bodde i Tromsø, var av finsk familie. Så fra å interessere meg kun for det samiske, har jeg blitt mer og mer interessert i kvenene, sier Karlsen, som gjennom et møte med en annen kven i den nye foreningen, allerede har lært mer om min fortid.

Jeg kommer til å bli med videre også, sier hun.