– Å bygge opp Ruijan Kaiku til ukeavis ville bidra til et fortsatt mediemangfold i Norge, sier redaktør Heidi Nilima Monsen i Ruijan Kaiku KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

– Å bygge opp Ruijan Kaiku til ukeavis ville bidra til et fortsatt mediemangfold i Norge, sier redaktør Heidi Nilima Monsen i Ruijan Kaiku
KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

.

– Det var utrolig interessant å møte mediemangfoldsutvalget, og jeg tror også at det var svært viktig at vi var der, sier redaktør Heidi Nilima Monsen i Ruijan Kaiku.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Etter møtet hadde hun en liten prat med utvalgets leder Knut Olav Åmås som var interessert i å høre mer om Ruijan Kaiku og kvenske forhold. Åmås fikk blant annet høre at den kvenske og samiske  befolkningen er like store, noe som han var overrasket over, fordi han ikke hadde hørt om det før.

– Vi spurte også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om utsiktene til å få mer kvensk i NRK, men han virket ikke akkurat supermotivert for å gjøre en innsats for å øke sendeflaten for finsksendinga, forteller Monsen.

Få medier, få midler
– Ut fra et minoritetsperspektiv: Hva er de største truslene mot mediemangfoldet i årene fremover?
– Det er jo få steder hvor nasjonale minoriteter får lese eller høre nyheter på sitt eget språk. Tilskuddsordningen for medier tilknytta nasjonale minoriteter er uforutsigbar og potten er liten, nevnte Monsen i sitt innlegg.
– Dessuten kjenner politikere ikke til –  eller «glemmer» –  den europeiske rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, som sier at staten Norge har spesielle forpliktelser ovenfor nasjonale minoriteter, fremfor for eksempel andre kulturelle, etniske og språklige minoriteter eller innvandrere i Norge.
– Hvordan sikre hele befolkningens, inklusive etniske, kulturelle og språklige minoriteter, tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?
– Vi bør legge til rette for større mangfold i mediebildet, for eksempel ved å bygge opp om aviserne og medietilbudene tilknytta etniske, kulturelle språklige minoriteter. Det forutsetter en stabil ressurstilgang, noe vi ikke har i dag, sa Monsen.

Hun viste til at i dag får Ruijan Kaiku driftsmidler gjennom en pott beregna på kvenske språk- og kulturtiltak, noe som er både uheldig og uforutsigbart.
– Ruijan Kaiku oppleves av andre kvenske aktører som en konkurrent til disse midlene. I tillegg gir dette en stor usikkerhet: Det er først i januar at vi får vite hvor mye midler vi får til rådighet for året. Driftsmidler burde gis på en annen måte gjennom statsbudsjettet, mener Monsen.

Hun minnet også om at politikerne har glemt å oppfylle de lovnader og vedtak som er gjort, for eksempel stortingsmelding 35 (2007-2008) Mål og meining, som sier at en skal legge til rette for at Ruijan Kaiku skal bli ukesavis.