Ennakkoäänestämispaikka Tromssan Raatihuonheessa. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

Departementet gir ikke ut valginfo på kvensk – ei heller på lettlest norsk eller norsk tegnspråk.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Informasjon om norske valg finner vi på valg.no. Sidene gis ut av Valgdirektoratet. Det ble etablert i 2016, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Men i motsetning til Sverige og Finland informerer ikke Norge om valget på minoritetsspråk. Og dersom noe av slik informasjon likevel skulle finnes, så er den i alle fall vanskelig tilgjengelig, må det konkluderes. Ruijan Kaiku har etterspurt direktoratet om valginfo på kvensk, og venter på svar.

Bokmål, nynorsk og engelsk

På åpningssida gir direktoratet oss 3 språkvalg: bokmål, nynorsk og engelsk.

Glissent med språkvalg ved norske valg 2019. (Skjermbilde: valg.no)

For å finne et annet språk må du gå via engelsk: https://valg.no/en. Der finner du «Information brochures in different languages»:

https://valg.no/en/municipal-and-county-council-elections-2019/right-to-vote/information-brochures-in-different-languages/

Der finner du info på «Sami, Arabic, Kurmanji, Lithuanian, Persian/Farsi, Polish, Somali, Sorani, Tigrinya, Urdu, og Vietnamese», men ikke på de nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani eller romanes.

Søk som «Lettlest», «Klarspråk» eller «Tegnspråk» fører ikke til valginfo på klarspråk eller tegnspråk, men til informasjon om hvordan man kan søke om tilskudd til å informere om valg. Valgdirektoratet har delegert jobben til private aktører, hvor det for valget 2019 ble gitt 5,2 millioner kroner til formålet.

Søk på «kvensk» gir 0 treff, mens søk på «samisk» gir 5 treff.

Vi finner valginfo og valglogo på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

https://valg.no/om-valgdirektoratet/ressursside/visuell-profil/valglogo/

Sverige: Valginfo på alle minoritetsspråk, også tegnspråk

Sverige har en tilsvarende side, utgitt av Valmyndigheten.

Den er styrt direkte av regjeringa blant annet via en instruksjon og et årlig «regleringsbrev,» altså tildelingsbrev.

På førstesida val.se har vi tydelige språkvalg: «Lättläst», «Teckenspråk» og «Other languages».

Ved å trykke på «Lyssna» kan du lytte til all tekst du ser. Teksten som leses, vises i farger i talens takt.

I Sverige fins det mye info om valg på minoritetsspråk, og infoen er lett å finne. Du har også muligheten til å lytte på teksten. (Skjermbilde: val.se)

Når du klikker på «Other languages» åpnes ei liste med link til valginfo på 9 minoritetsspråk i Sverige, samt engelsk. Lengre nede på samme side finner vi info på hele 17 andre språk, fra arabisk til somali. Navnene til språkene er skrevet både på eget språk og svensk, for eksempel «Bosanski, Hrvatski, Srpski (Bosniska, Kroatiska, Serbiska)», «Türkçe (Turkiska)» og «Tigrinja (ትግርኛ)»

På tegnspråk https://www.val.se/servicelankar/teckensprak.html  gis info via flere filmer, godt strukturert med overskrifter, stikkord og tekster.

Finland: Info på 24 språk

På den finske valgportalen vaalit.fi – av det finske justisdepartementet – må du gå via engelsk for å få informasjon på andre språk.

https://vaalit.fi/en/information-about-the-elections-in-different-languages

Skjermbilde fra vaalit.fi • Suomessa annethaan vaali-infoo 24 kielelä.

Der har du 4 valg: riksdagsvalg, presidentvalg, EU-valg og kommunevalg.

Om kommunevalg gir finske myndigheter info på landets 2 offisielle språk (finsk og svensk), lettlest finsk, minoritetsspråkene inarisamisk, karelsk, nordsamisk, romani og skoltesamisk og samt 16 andre. Her er navn på språk oppgitt på engelsk eller både finsk, svensk og engelsk.

Vaaliuurna. Kuva: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.